Nieuws
maandag, 09 nov 2020

Volwassenenonderwijs heeft “dringend herstel nodig”

Het Vlaams Belang wil extra begeleidingspersoneel inzetten in het volwassenenonderwijs en daarbij extra financiële steun voorzien naar volgend schooljaar. Het volwassenenonderwijs kreeg immers al 100.000 inschrijvingen minder dit schooljaar wegens de coronacrisis. Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) verdedigt de urgente nood aan maatregelen “omdat anders heel wat cursisten uit de boot dreigen te vallen”. Het volwassenenonderwijs ontvangt namelijk middelen op basis van het aantal inschrijvingen. 

Men stelt de grootste daling van inschrijving vast in de Centra voor Basiseducatie (-39 procent). Hier kunnen laaggeschoolden hun basisvaardigheden versterken op vlak van taal, rekenen, ICT of maatschappelijke oriëntatie. Helaas is afstandsonderwijs onmogelijk omdat de meeste cursisten digitaal niet vaardig zijn, thuis niet over een laptop beschikken of omdat het om praktijklessen gaat. Het risico op afhaken is dus zeer groot. Eind vorige maand werd met de steun van het Vlaams Belang een decreet gestemd dat aanvullende personele ondersteuning mogelijk maakt voor de onderwijsinstellingen.

Slagmulder: Moeten minstens financiële middelen van schooljaar 2019-2020 in volwassenenonderwijs bevriezen op basis van toenmalige inschrijvingen”

Het volwassenenonderwijs kent een heel divers publiek waardoor digitaal onderwijs niet aangewezen is. “Heel wat cursisten, vooral laaggeschoolden, haken af bij de Centra voor Basiseducatie (CBE’s), maar we zien ook een daling bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s)”, aldus nog Slagmulder. Afstandsonderwijs is nefast voor de slaagkansen omwille van praktijklessen, digitale ongeletterdheid, gebrek aan taalkennis enzoverder. Dat is zorgwekkend, want onze zwakkeren gaan net het hardst getroffen worden economisch door de coronacrisis.
 
Met dit decreet zal het volwassenenonderwijs echter extra financiële steun ontvangen in ‘21-’22, ondanks de sterk gedaalde inschrijvingen in het schooljaar 20-21”, besluit Slagmulder. We zullen dan ook Minister van Onderwijs - Ben Weyts - hierover oproepen om de herstelmaatregelen dringend waar te maken.