Persberichten
vrijdag, 23 feb 2018

Vonnis rechtbank Tongeren dat meisjes toestaat hoofddoek op school te dragen getuigt van verregaande wereldvreemdheid

Vlaams Belang wil decreet dat hoofddoek verbiedt voor heel het onderwijs om verdere procedures tegen scholen te vermijden
Het Vlaams Belang is niet te spreken over het vonnis van de rechtbank van Tongeren dat stelt dat 11 moslimmeisjes wél een hoofddoek mogen dragen op  het Atheneum Maasland en de Nikola Tesla middenschool in Maasmechelen. Deze twee scholen hadden in hun schoolreglement een verbod op levensbeschouwelijke kentekens opgenomen dat nu dus door de rechtbank buiten toepassing wordt verklaard.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken: “Het getuigt van een verregaande wereldvreemdheid om beroep te doen op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens om kinderen en scholen de hoofddoek, het symbool bij uitstek van het vrijheidsfnuikende salafisme, op te dringen. Wereldwijd lopen miljoenen gematigde moslims rond die in alle vrijheid hun godsdienst zonder hoofddoek kunnen beleven. Waarom zou het ‘recht op godsdienstvrijheid’ dan geschonden worden wanneer kinderen op school geen hoofddoek mogen dragen?

Het is niet de eerste keer dat scholen geconfronteerd worden met procedures tegen het verbod op levensbeschouwelijke kentekens. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens vindt het dan ook onkies dat de Vlaamse regering nog steeds weigert een algemeen hoofddoekverbod in te voeren voor het hele onderwijs: “De Vlaamse regering verschuilt zich telkens achter de vrijheid van de scholen – een vrijheid die zij anders graag genoeg aan banden legt – om geen algemeen hoofddoekverbod in te voeren. De werkelijke reden is grenzeloze lafheid, waardoor scholen het mikpunt zijn van dergelijke procedures. Het Vlaams Belang wil daarom dat de Vlaamse regering met een ontwerp van decreet over de brug komt om een algemeen hoofddoekverbod in te voeren. Indien de Vlaamse regering dit weigert, zal het Vlaams Belang een eigen voorstel laten agenderen.”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is bovendien van mening dat het soort moslimradicalen dat via procedures de hoofddoekdracht op school bestrijdt, geen plaats heeft in onze Vlaamse samenleving. Tom Van Grieken: “In plaats van jaarlijks honderdduizenden euro’s te besteden aan moskeesubsidies en salarissen van imams en islamleerkrachten, zou men beter werk maken van een offensieve strategie die duidelijk maakt dat islamfundamentalisme in onze samenleving geen plaats heeft. Wie zich niet kan schikken naar de normen van onze Vlaams-Europese samenleving hoort hier niet thuis en dat mag wel eindelijk wel eens duidelijk worden gemaakt.”