Nieuws
donderdag, 30 sep 2021

Voor de zoveelste keer een stemming over naturalisaties

Het Vlaams Belang stelt vast dat het enthousiasme van de meerderheidspartijen waar het gaat om naturalisaties zich niet vertaalt in effectieve steun in het federaal parlement. “Vandaag staat nu al voor de vierde keer de stemming over naturalisaties op de agenda van de plenaire zitting van de Kamer”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “De vorige keren werd het quorum om tot een geldige stemming te komen niet eens gehaald.”

“Steeds opnieuw keurt de commissie Naturalisaties met veel overtuiging de opname van reeksen ‘nieuwe Belgen’ goed”, aldus Verreyt. “Maar wanneer dit dan vervolgens ter stemming voorligt in de Kamer, vinden diezelfde parlementsleden van de meerderheid deze ‘nieuwe Belgen’ niet de moeite waard om zich ervoor naar Bussel te begeven.”

“Het is veelzeggend dat de naturalisaties niet gestemd raken”

In de plenaire zittingen van 1 juli, 8 juli en 15 juli werd telkens het quorum voor een stemming niet gehaald. “Wanneer je keer op keer moet vaststellen dat er onvoldoende steun is voor de naturalisaties in kwestie, kan je dat alleen maar beschouwen als een verwerping”, besluit Verreyt. “Toch worden de naturalisaties telkens opnieuw en met grote hardnekkigheid voorgelegd, in de hoop dat het een keertje wel zal lukken. Misschien vandaag.”

“In de praktijk gaat het bij de naturalisaties vaak om dossiers van ruim tien jaar oud, die eindeloos blijven duren. Die terugkeren als een perpetuum mobile. Telkens weer kan er door de betrokkenen immers in beroep gegaan worden tegen de verwerping van hun zaak”, besluit Verreyt. “Dit alles is ondertussen verworden tot een typevoorbeeld van het disfunctioneren van de Belgische overheid in het algemeen en van de vreselijke snelbelgwet in het bijzonder.”