Persberichten
donderdag, 29 jul 2021

Vooral Franstalige agenten van de Spoorwegpolitie afwezig wegens ziekte

Het Vlaams Belang klaagt de wanverhouding aan tussen Nederlandstaligen en Franstaligen in het aantal ziektemeldingen en het aantal ziektedagen binnen de Spoorwegpolitie. “De ziektecijfers liggen in het Franstalige landsgedeelte twee keer zo hoog als in Vlaanderen”, zegt Kamerlid Frank Troosters (Vlaams Belang). “En in de regio Brussel zelfs drie keer zo hoog.”

Recent stelde het Vlaams Belang de ondervertegenwoordiging van Nederlandstaligen binnen het personeelskader van de spoorwegpolitie aan de kaak. “Minder dan 30 procent Nederlandstaligen tegenover meer dan 70 procent Franstaligen”, aldus Troosters. “En die wanverhouding trekt zich duidelijk ook door in het aantal ziektemeldingen en het aantal ziektedagen, de afwezigheden wegens zwangerschappen, beroepsziektes of erkende arbeidsongevallen niet meegerekend.”

“Deze wanverhouding binnen de Spoorwegpolitie is een zoveelste verkapte transfer via de sociale zekerheid ten nadele van de Vlamingen”

Cijfers die Troosters opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) tonen aan dat zowel in 2019, 2020 alsook in het eerste kwartaal van 2021 er opmerkelijk meer ziektemeldingen en ziektedagen vast te stellen zijn bij de Franstalige personeelsleden of bij de personeelsleden van de Brusselse regio. “Zo waren in 2020 bij de Nederlandstalige agenten 194 ziektemeldingen te noteren, goed voor 1892 ziektedagen”, vervolgt Troosters. “Voor diezelfde periode vielen er bij de Franstalige agenten - uit de regio’s Luik, Luxembourg, Namen, Bergen en Charleroi - 378 ziektemeldingen te noteren, goed voor 4035 ziektedagen.” De ziektecijfers lopen echter helemaal uit de hand in de Brusselse regio, waar het personeelskader voor meer als 80 procent uit Franstaligen bestaat. “784 ziektemeldingen zijn daar goed voor maar liefst 5.962 ziektedagen.”

Ook de verschillen inzake afwezigheid door ziekte tussen de Nederlandstaligen en Franstaligen binnen het personeelskader van de Spoorwegpolitie zijn opvallend. “Zelfs op het directieniveau, dat bijna uitsluitend uit Franstaligen bestaat, noteren we in 2020 1.911 ziektedagen, meer dan voor de hele Vlaamse regio”, besluit Troosters, die minister Verlinden hierover zal ondervragen en zal aanmanen tot een gepaste actie. “Iedereen kan natuurlijk door ziekte worden getroffen, maar dat deze scheeftrekking zich jaar na jaar blijft herhalen toont een mentaliteitsverschil en een grotere werkbereidheid bij de Vlaamse spoorwegagenten aan.”