Nieuws
dinsdag, 23 feb 2021

Voorspeld jobverlies laat zich gelden: “Steun uitbreiden en heropeningsplan opstellen”

Niet alleen de volksgezondheid, maar ook onze welvaart heeft het hard te verduren, zo blijkt opnieuw na nieuwe tewerkstellingscijfers. “Er moet meer en langdurige steun voorzien worden”, klinkt het bij het Vlaams Belang. “En nu de meest kwetsbare groepen ook gevaccineerd zijn moeten we een plan uitwerken rond de heropening van onze economie." Tal van sectoren zoals amusementsparken, theaterzalen, cinema’s en de horeca zijn al maanden dicht en de voorziene steun blijkt immers niet voldoende om jobverlies tegen te gaan. 

De coronacrisis laat zich in de werkgelegenheid voelen. Voor het eerst in twee jaar tijd kregen kmo’s te maken met jobverlies in de maand januari, zo blijkt na cijfers van SDWorx. Vooral waar veel arbeiders werken, vallen klappen. En dat is bijzonder onrustwekkend, zegt het Vlaams Belang, want daar zijn meer kwetsbare inkomensgroepen te vinden.

De negatieve tewerkstellingscijfers bij de KMO’s volgen zwarte faillissementsvoorspellingen op. Graydon stelt dat in 2021 maar liefst 50.000 bedrijven overkop kunnen gaan. Momenteel kunnen de bedrijven nog tot eind februari genieten van het Vlaams beschermingsmechanisme en de globalisatiepremie. Dit houdt echter geen rekening met de moeilijkheid rond heropstarten. “Op het ogenblik dat ze heropstarten, wordt namelijk van hen verwacht dat ze het uitstel dat ze verkregen - voor de huur- of hypotheeklast of sociale- en andere lasten - terugbetalen”, liet Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang) eerder al weten. “Dat is plots een immense kost zonder al inkomsten gegenereerd te kunnen hebben.”

Ook de bestaande steun is ruim onvoldoende voor veel horeca-ondernemingen. Momenteel is er zelfs geen verhoging of verlenging van hun steun voorzien. Het Vlaams Belang vraagt dan ook dat er werk wordt gemaakt van een plan met een duidelijke tijdslijn voor de heropening van de horeca, en dat de steun in deze context wordt verlengd en uitgebreid. “Horecabedrijven hebben reeds veel inspanningen geleverd en zullen dit blijven doen, maar je kan geen inspanningen blijven vragen zonder perspectief.”