Persberichten
woensdag, 17 mrt 2021

Voorstel dat evenredige vertegenwoordiging in bestuur culturele instellingen wil garanderen, weggestemd: “Hypocriet dat andere partijen plots pleiten voor depolitisering”

Een voorstel van decreet van het Vlaams Belang dat de cultuurpactwetgeving wil aanpassen en wil remediëren aan het gebrek aan evenwicht in de politieke verhoudingen in de raden van bestuur van de Vlaamse culturele instellingen, werd vandaag in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement weggestemd door de traditionele partijen. Die pleitten naar aanleiding van het voorstel plots voor de depolitisering van de betreffende raden van bestuur. “Dat is vreemd, aangezien diezelfde partijen de voorbije 50 jaar zelf vlotjes politieke benoemingen deden in diezelfde raden”, aldus Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans (Vlaams Belang).

De Cultuurpactwetgeving legt op dat de raden van bestuur van de Vlaamse culturele instellingen een weerspiegeling dienen te zijn van de politieke verhoudingen in het Vlaams Parlement. Alhoewel het Vlaams Belang sinds zijn verkiezingsoverwinning in 2019 met 18 procent van de stemmen de tweede partij van Vlaanderen werd en over 23 Vlaams Parlementsleden beschikt, blijft de partij tot op heden niet-vertegenwoordigd in de meeste raden van bestuur. Daarom diende de partij een voorstel van decreet in om dit democratisch deficit te beëindigen.

Het voorstel wilde voor Vlaamse culturele instellingen de verplichting invoeren om de vertegenwoordiging van de politieke strekkingen in de raden van bestuur af te laten stemmen op de getalsterkte van elke fractie in het Vlaams Parlement. De instellingen zouden na de nieuwe samenstelling van het Vlaams Parlement na verkiezingen drie maanden de tijd krijgen om hun raden van bestuur evenwichtig samen te stellen. Het voorstel werd vandaag echter weggestemd door de traditionele partijen.

"Nu de traditionele partijen electoraal verlies lijden, willen ze de spelregels veranderen in hun voordeel"

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de traditionele partijen niet bekommerd zijn om een depolitisering. “Men wil gewoon het Vlaams Belang weghouden uit de besturen van de culturele instellingen”, reageert Brusselmans. “Hypocriet om de spelregels te veranderen en een depolitisering in de weegschaal te leggen terwijl ze de voorbije 50 jaar zelf voortdurend aan politieke benoemingen deden.”

Het decreetsvoorstel werd net ingediend omdat sommige culturele instellingen bepalingen in hun statuten hebben opgenomen die de weerspiegeling van de verschillende strekkingen in het Vlaams Parlement in hun bestuursorganen voor lange tijd onmogelijk maken. “Bovendien staan de statuten van de culturele instellingen vaak haaks op het opzet van de Cultuurpactwetgeving”, vervolgt en besluit Brusselmans. “Het is dus in het belang van iedereen dat deze raden van bestuur zo snel mogelijk worden aangepast aan de nieuwe samenstelling van het parlement, omdat dat zorgt voor een democratische meerwaarde en eerlijker is tegenover de Vlaming.”

Het Vlaams Belang zal voorstellen blijven indienen om het Cultuurpact te herzien en het evenwicht in de politieke verhoudingen in de raden van bestuur in de Vlaamse culturele instellingen, te garanderen.