Persberichten
maandag, 13 jan 2020

Voorstel Vlaams Belang om in Vlaams Parlement commissie ad hoc 'Institutionele Zaken' op te richten afgeschoten door merkwaardig bondgenootschap van N-VA en Open VLD

Chris Janssens: "De Vlaamse belangen worden blijkbaar opnieuw ondergeschikt gemaakt aan de federale regeringsvorming."

In het
uitgebreid bureau van het Vlaams Parlement van vandaag heeft een merkwaardig
bondgenootschap van de ‘Vlaams-nationalistische’ N-VA en de Belgicistische Open
VLD het voorstel van Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens afgeschoten
om in het Vlaams Parlement een nieuwe commissie Institutionele Zaken op te
richten die zich zou buigen over een eventuele nieuwe staatshervorming.

Dat N-VA en
Open VLD de oprichting van een dergelijke commissie die zich moet buigen over
onze institutionele toekomst weigeren, is bijzonder merkwaardig. Het Vlaams
regeerakkoord nam immers geen institutionele standpunten in, maar verwees het
debat ter zake naar het Vlaams Parlement. “De
Vlaamse Regering nodigt de Vlaamse volksvertegenwoordiging uit om een grondige
reflectie op te starten over de gewenste staatsinrichting en geeft ze de nodige
vrijheid en ruimte om die concreet invulling te geven
”, luidde het.
Eind vorig jaar drukte minister-president Jan Jambon in een kranteninterview
bovendien zijn wens uit dat het Vlaams Parlement snel werk zou maken van de
voorbereiding van een nieuwe staatshervorming. Volgens de minister-president
zat er zelfs vaart achter, gezien de blokkering op het federale niveau.
Blijkbaar wordt de minister-president dus zelfs door zijn eigen partij wandelen
gestuurd.

Gezien deze
oproepen aan het Vlaams Parlement om initiatieven ter zake te nemen,
diende Chris Janssens het voorstel in om een commissie ad hoc op te
richten die de absolute stilstand in het institutionele debat opnieuw zou
moeten doorbreken. Chris Janssens: “Deze
commissie zou bijvoorbeeld een oplijsting kunnen maken van federale
beleidsmaatregelen die de Vlaamse belangen schaden, en van hoe en waar de
homogene bevoegdheidspakketten een coherent en efficiënt beleid onmogelijk
maken. Ook zou eens eindelijk het inhoudelijk debat kunnen gestart worden over
de wetenschappelijk studie over jaarlijkse financiële aderlating van onze
Vlaamse samenleving via de miljardentransfers naar Wallonië
.” Nog
volgens het Vlaams Belang zou deze commissie een eventuele Vlaams-Waalse
boedelscheiding moeten voorbereiden die door steeds meer commentatoren ten
gevolge van de federale blokkering als een realistisch scenario wordt
beschouwd.

Chris Janssens
is zeer teleurgesteld over de houding van N-VA en Open VLD die het debat ter
zake blijkbaar niet willen aangaan: “Nochtans
is mijn voorstel voor de oprichting van een institutionele commissie zeer
redelijk. Van 1995 tot 1999 was er al eerder een commissie actief die een
nieuwe staatshervorming voorbereidde. Die leidde onder meer tot de vijf
resoluties over de staatshervorming die op 3 maart 1999 door het Vlaams
Parlement werden aangenomen. Ik heb de indruk dat N-VA en Open VLD de
communautaire diepvries van vorige legislatuur nog langer gesloten willen
houden en dat deze partijen de Vlaamse belangen opnieuw ondergeschikt maken aan
de federale regeringsvorming
.”