Nieuws
woensdag, 17 mei 2023

Vooruit-maatregelen tegen graaiflatie niets anders dan plat populisme

Foto: iStock. Vooruit-maatregelen tegen graaiflatie niets anders dan plat populisme

Volgens het Vlaams Belang bieden de maatregelen die Vooruit voorstelt tegen de graaiflatie geen enkel soelaas. Men spreekt van graaiflatie - een samentrekking van inflatie en graaien - wanneer bedrijven hun prijzen meer dan nodig verhogen. “Ze getuigen bij Vooruit enkel van een ontstellend gebrek aan inzicht”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Het is een zwakke poging om de tekortkomingen van de Vivaldi-regering te verbergen, waarmee ze vooral de meest linkse kiezers willen paaien. Plat populisme.”

“Het invoeren van maximumprijzen, zoals Vooruit wil, is geen goede oplossingen om de dure prijzen aan te pakken”, aldus Van Lommel. Het Kamerlid wijst erop dat maximumprijzen er namelijk voor zorgen dat een product niet meer zal worden aangeboden. Een maximumprijs is immers lager dan de normale marktprijs, waarin alle kosten worden meegeteld, met daarop een winstmarge. Als een maximumprijs onvoldoende hoog is om alle productiekosten te vergoeden en er ook nog iets aan te verdienen, is het niet meer interessant om het product te vervaardigen of om het aan te bieden. Het zal niet meer worden geproduceerd en winkeliers zullen het ook niet meer willen verkopen. Want het brengt niets op. “Daarom zal de marktprijs steeds de beste prijs zijn in een goed werkende markt.”

“Vooruit wil de stimulansen voor een goed functionerende economie ondergraven”

Daarnaast stelt Vooruit voor om het verschil tussen de marktprijs en de maximumprijs te laten bijpassen door de overheid. “Ook dat slaat echt nergens op”, oordeelt Van Lommel. “De overheid, dat is in feite de belastingbetaler. En de belastingen zijn nu al torenhoog en het begrotingstekort is gigantisch. Er is dus ook helemaal geen budgettaire ruimte voor.”

En ook het Vooruit-idee om de middelen te gaan halen bij de winsten van bedrijven door hen te gaan opleggen hoeveel of hoe weinig winst ze precies mogen maken, getuigt volgens Van Lommel van kortzichtigheid. Winsten kunnen het gevolg zijn van hebberigheid, maar soms ook gewoon van originaliteit. Een bedrijf dat uit hebberigheid onnodig hoge winstmarges aanhoudt, zal uiteindelijk worden weggeconcurreerd door bedrijven die lagere prijzen kunnen aanbieden. Tenzij de bedrijven in een bepaalde sector allemaal tegelijk hun prijzen extra gaan verhogen. “Bedrijven die hoge winsten realiseren omdat ze met een origineel idee de wereld veroveren, moeten daar niet voor bestraft worden”, vervolgt Van Lommel. “Het zou ervoor zorgen dat het niet meer de moeite zou lonen om nieuwe producten in de markt te zetten.”

Het Vlaams Belang pleit voor een gerichte aanpak met efficiëntere oplossingen. “Het mag niet de bedoeling zijn om de stimulansen voor een goed functionerende economie te ondergraven”, besluit Van Lommel. “De koopkracht van de gezinnen moet vooral worden ondersteund door onder meer een verlaging van de personenbelasting, een verhoging van de pensioenen, en het tegengaan van de roekeloze groene energiepolitiek. Wij pleiten eveneens voor grondige sectoranalyses door de Mededingingsautoriteit, een vergelijking met de kostenstructuren van de concurrenten in de buurlanden en meer controles door het Prijzenobservatorium, om na te gaan of de prijszetting in de markt conform is met de gestegen kosten.”