Nieuws
dinsdag, 16 jan 2024

Vooruit wil Vlaams Belang muilkorven op sociale media

Foto: iStock. Vooruit wil Vlaams Belang muilkorven op sociale media

“Het wetsvoorstel van Vooruit-voorzitter Melissa Depraetere om advertenties van politieke partijen op sociale media volledig te verbieden, is enkel gericht tegen partijen als het Vlaams Belang, die niet of amper aan bod mogen komen in de reguliere media”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Als het Vooruit zou te doen zijn om te besparen op het politieke systeem, dan zouden ze de partijfinanciering moeten aanpakken, maar daar hoor je Depraetere uiteraard niet over. Integendeel, ze stemmen tegen elk voorstel van ons om de partijfinanciering te halveren.

"Systeempartijen zoals Vooruit hebben een panische angst voor de zware afstraffing die de kiezer hen in juni en in oktober zou kunnen geven. En na zoveel jaren wanbeleid zit die kans er natuurlijk dik in. Dit wetsvoorstel kan dan ook enkel gezien worden als pure paniekvoetbal”, aldus Pas. “Het is een goedkope, voorspelbare en heel doorprikbare poging om het Vlaams Belang, dat in de reguliere pers wordt doodgezwegen, eindelijk helemaal de mond te kunnen snoeren.”

“Depraetere geeft zelf het meest uit op sociale media. Hypocrieter is niet denkbaar”

“Het is voor het in de media gediscrimineerde partij als de onze, in tegenstelling tot de oververtegenwoordigde partij van mevrouw Depraetere, een bittere noodzaak om geld te besteden aan advertenties op sociale media”, gaat Pas verder. “Het is een noodzakelijk kwaad. Indien we in kranten, en op radio en tv eerlijk en met gelijke wapens zouden kunnen strijden, was dit helemaal niet nodig geweest.” En dat voor de socialisten het adverteren via onder meer de kranten en tijdschriften wel nog mogelijk moet blijven, is volgens Pas al even voorspelbaar als de censuur die ze op sociale media nastreven. “Ze weten immers drommels goed dat het onze partij sinds jaar en dag geweigerd wordt om in veel van die media te adverteren.”

“Het is trouwens moeilijk om je nog hypocrieter dan Melissa Depraetere te gedragen. Voor haar eigen pagina gaf ze de laatste dertig dagen zelf 48.218 euro uit, en daarmee bekleedt ze met voorsprong de eerste plaats, voor pakweg Raoul Hedebouw of Tom Van Grieken”, merkt Pas tot slot op. “Haar wetsvoorstel maakt vooral duidelijk dat Vooruit niet kan leven met vrijheid van meningsuiting voor politieke tegenstanders, en dat het die partij van graaiers allerminst te doen is om in het politieke systeem te besparen, want aan de partijfinanciering willen ze ook nu nog steeds niet raken.”