Nieuws
dinsdag, 09 aug 2022

"Vragen over gesjoemel Volksgezondheid zijn niet verdwenen"

Het Vlaams Belang stelt zich vragen bij een arrest van de Raad van State waarin geoordeeld wordt dat de FOD Volksgezondheid ‘op het eerste gezicht’ niet sjoemelde met een miljoenencontract over het beheer van coronavaccins. “Van zodra het bedrijf Medista, dat dit beheer de voorbije jaren verzorgde, wees op een verlies van miljoenen euro's door vervallen en vervalste producten in de magazijnen, kon minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) het contract plots niet snel genoeg toewijzen aan een concurrent”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Ook al liep het contract nog tot 2025 en pleegde hij daarmee duidelijk contractbreuk.”

“De wijze waarop Medista het contract verloor, doet de wenkbrauwen fronsen”, aldus Sneppe. “Tijdens de procedure van de aanbesteding was in documenten sprake van 'weekvergaderingen met alle inschrijvers' terwijl ze nergens van op de hoogte waren. En de concurrentie schreef al een gedetailleerde vacature uit, alvorens officieel vaststond dat het de opdracht had gewonnen. Zaken die op onregelmatigheden wijzen, maar die door de rechter, in een arrest waarin hij 37 keer de woorden ‘op het eerste gezicht’ gebruikte, van tafel werden geveegd.”

“Vandenbroucke en de FOD Volksgezondheid konden duidelijk niet snel genoeg van het lastige bedrijf Medista af, en we moeten weten waarom”

“Dat Medista verwijst naar onregelmatigheden aan de top van de FOD Volksgezondheid mag zeker niet verbazen”, vervolgt Sneppe. “Het bedrijf staat daarin niet alleen. Het Vlaams Belang heeft al meermaals verzocht om een externe audit van deze federale overheidsdienst, maar voor die vraag blijft Vandenbroucke stokdoof. Terwijl er steeds meer sprake is van slordigheden en zelfs onregelmatigheden blijft hij erbij dat zijn diensten optimaal werken.”

“Volgens de voormalige geldverbrander Vandenbroucke is de reden dat er van partner gewisseld moest worden het feit dat zijn diensten moeten waken over de efficiënte besteding van overheidsgeld”, merkt Sneppe tot slot op. “Maar zo efficiënt zal die overdracht zeker niet verlopen. De winnaar van het contract, de multinational Movianto, beschikt niet eens over geschikte diepvriezers om miljoenen coronavaccins te kunnen opslaan. Het heeft er zelfs geen vergunning voor, terwijl dat enkele jaren geleden nog een absolute noodzaak was. Er was precies wel heel veel haast om de opdracht aan een ander bedrijf te geven.”