Persberichten
woensdag, 29 mei 2024

Vreemdelingen 6 keer vaker betrokken bij diefstal en afpersing dan Belgen

Vreemdelingen worden verhoudingsgewijs zes keer vaker dan Belgen geregistreerd als verdachte van diefstal of afpersing. Dat blijkt uit cijfers die senator Klaas Slootmans (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v). “Deze cijfers bevestigen dat allochtonen disproportioneel vaker betrokken zijn bij criminaliteit dan autochtonen”, stelt Slootmans. “Bijna de helft van de gevangenisbevolking bestaat uit buitenlanders, nieuwe Belgen niet meegerekend. Hoog tijd dat zij hun straf in eigen land uitzitten.”
 
Uit de cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), een politiedatabank waarin feiten geregistreerd worden op basis van processen-verbaal die voortvloeien uit de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie, blijkt dat vreemdelingen proportioneel zes keer vaker dan Belgen betrokken zijn bij diefstal en afpersing. Absolute uitschieters zijn de Georgiërs, die 159 keer vaker dan Belgen als verdachte geregistreerd worden. Statistisch gaat het om maar liefst één op de vier Georgiërs die hier verblijven die in de criminaliteit inzake diefstal en afpersing verzeilen. 

“Onze gevangenissen zijn overvol, en dat valt voor een groot deel te wijten aan buitenlandse criminelen”

Een eerste opvallend oververtegenwoordigde bevolkingsgroep, zijn de Noord-Afrikanen. Zij steken er met kop en schouders bovenuit. Van de Algerijnen in dit land, is één op zes geregistreerd als verdachte. Marokkanen, de grootste vreemdelingengroep in dit land, worden zestien keer zo vaak als Belgen verdacht van diefstal en afpersing. Eén op 43 staat geregistreerd als verdachte. “Ter vergelijking: één op 700 Belgen staat genoteerd bij de politie voor deze feiten. Het huidige opengrenzenbeleid zorgt ervoor dat criminelen als een tsunami over ons land spoelen”, aldus Slootmans. 

Een andere disproportioneel vertegenwoordigde groep, zijn de Oost-Europeanen. Roemenen worden meer dan negen keer zo vaak als Belgen verdacht van diefstal en afpersing. Statistisch staat één op 76 geregistreerd voor deze feiten.  Ook Polen komen sterk naar boven: een op 112 wordt verdacht van diefstal of afpersing.

70 procent gedetineerden hebben vreemde herkomst

Het Vlaams Belang ijvert er dan ook voor dat criminele vreemdelingen hun straf in hun herkomstland uitzitten. “De overbevolking in onze gevangenissen is een rechtstreeks en aantoonbaar gevolg van de massale instroom van vreemdelingen. Bijna de helft van de gevangenisbevolking is vreemdeling, nieuwe Belgen niet meegerekend.” De Vlaams Belanger pleit er daarom al langer voor om naast nationaliteit ook herkomst in de databank te vermelden. “Men weigert dat echter al jaren omdat men weet dat de conclusies vernietigend zullen zijn”, aldus Slootmans. In een interview in 2009 stelde strafpleiter Sven Mary in dat verband dat 70 procent van onze gevangenissen wordt bezet door mensen met een vreemde herkomst. Gesterkt door de nieuwe cijfers lijdt het volgens Slootmans dan ook geen twijfel dat dat cijfer intussen fors gestegen is.

Methode van de stok

Dat bepaalde herkomstlanden hun landgenoten niet willen terugnemen, ligt volgens Slootmans aan de federale regering. “Landen die geen akkoord willen sluiten omtrent de terugname van hun criminele onderdanen, moeten onder druk gezet worden door middel van het opschorten van handelsakkoorden en ontwikkelingshulp. Men heeft op dat vlak jarenlang vruchteloos de methode van de wortel gebruikt, nu is het tijd voor de stok”, aldus nog Slootmans.