Nieuws
dinsdag, 24 okt 2023

Vrijheid van meningsuiting in Wallonië steeds meer onder druk

Foto: iStock. Vrijheid van meningsuiting in Wallonië steeds meer onder druk

Voor het Vlaams Belang toont een recent vonnis van een arbeidsrechtbank in Waals-Brabant aan hoezeer de vrijheid van meningsuiting in Wallonië onder druk staat. “Een Waalse activistische rechter besliste er dat een rechtse politieke mening gewoonweg niet aanvaardbaar is”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Daarmee sloot hij zich naadloos aan bij de strijd van de Waalse politici tegen de vrije meningsuiting.”

De arbeidsrechtbank bevestigde het ontslag van een ingenieur, na vijftien jaar overheidsdienst. De prestaties van de man werden weliswaar als ‘uitstekend’ beschouwd, maar hij kreeg toch zijn ontslag, zonder opzegtermijn of schadevergoeding. “De fout die hij gemaakt bleek te hebben was het posten van een Vlaams Belang-publicatie op Facebook”, aldus Van Grieken. “Het is bijzonder verregaand wanneer een rechter een democratische partij niet tolereert. In Vlaanderen oordeelden de voorbije jaren immers twee Hoven van Beroep dat het Vlaams Belang een democratische partij is. Met zijn oordeel verzette de Waalse arbeidsrechter in kwestie zich zonder meer tegen de vrijheid van meningsuiting.”

“Het is bijzonder verregaand dat een rechter meent te moeten oordelen over wat wel of niet een aanvaardbare politieke mening is”

Van Grieken merkt op dat wat de rechterlijke macht in Wallonië doet, perfect aansluit met hetgeen de wetgevende macht en de politieke partijen aldaar al langer aan het doen zijn. “Ik denk hierbij spontaan aan het door PS-voorzitter Paul Magnette in 2022 ondertekende ‘chartre de la démocratie’. Dit document, waarin onze partij met naam en toenaam wordt vermeld, is een regelrechte aanval op iedere vorm van democratie, en gaat zelfs frontaal in tegen de Grondwet. Als het van dit ‘charter’ en dus van een zelfbenoemde democraat als Magnette afhangt, moet onze partij niet alleen elke financiering, maar zelfs haar grondwettelijk recht om te vergaderen verliezen.”

“Het is bijzonder verregaand dat een rechter meent te moeten oordelen over wat wel of niet een aanvaardbare politieke mening is. Mocht zoiets zich in een ontwikkelingsland voordoen, zou een instantie als Amnesty International moord en brand schreeuwen. Maar in België kan het dus”, aldus Van Grieken. “Dit zou elke democraat zorgen moeten baren.”