Persberichten
donderdag, 12 jan 2023

Vrijwillige uitkoopregeling varkensboeren nog steeds straatje zonder eind

Hoewel in het stikstofakkoord van februari 2022, ondertussen bijna een jaar geleden, een vrijwillige uitkoopregeling voor varkensboeren beloofd werd, is die nog niet voor meteen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) op een vraag van Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). De minister kan nog steeds geen antwoord geven”, hekelt Sintobin de uiterst trage vooruitgang in het dossier. “Onze varkensboeren blijven daardoor in grote onzekerheid verkeren.

De vrijwillige uitkoopregeling werd in juni 2022 afgeklopt door de Vlaamse regering. Er werd 200 miljoen euro voorzien voor de uitkoop van varkensbedrijven met een impactscore van 0,5 procent of meer op de omliggende natuur. Ongeveer 900 bedrijven die varkens houden, zouden in aanmerking komen. Dat komt neer op maar liefst 25 procent van alle varkensbedrijven.

Het Vlaams Belang kaartte het uitblijven van de uitkoopregeling al meermaals aan in het Vlaams Parlement. In oktober kreeg Sintobin het antwoord dat het dossier vertraging opliep en de minister geen enkel idee had over een verdere exacte timing. Maar ook nu geeft minister Brouns nog steeds aan dat er “nog geen zicht is op een concrete datum van inwerkingtreding”. De minister verwacht pas “in de komende maanden” een antwoord van de Europese Commissie. Die moet namelijk nog een oordeel vellen over de regeling.

“Nog maar eens enkele maanden uitstel is onmenselijk”

Sintobin had het in zijn vraagstelling ook over de talrijke - meer dan 20.000 - bezwaarschriften tegen de stikstofregeling. Daaruit bleek dat een groot deel van de varkensboeren interesse zou hebben in het ingaan op een vrijwillige uitkoopregeling. De minister gaf hierover aan dat het uitbreiden van de doelgroep geen focus is bij de huidige uitkoopregeling.

“En ondertussen slepen onze varkensboeren zich van crisis naar crisis”, besluit Sintobin. “Steeds opnieuw geeft deze Vlaamse regering het signaal dat landbouw eerder als last dan als opportuniteit beschouwd wordt. Het blijvende uitstel met de daaraan gekoppelde onzekerheid is gewoon onmenselijk.”