Nieuws
maandag, 24 jan 2022

Waals Gewest aansprakelijk voor de overstromingsramp

De overstromingsramp van 13 en 14 juli 2021 in de vallei van de Vesder was ongezien in dit land. De menselijke en stoffelijke schade was nooit zo hoog, de hulpverlening liep mank en vele slachtoffers werden dagenlang zomaar aan hun lot overgelaten. “Het waren op tal van plaatsen Vlamingen die er eerst stonden om te helpen, wat door de getroffen Walen ten zeerste werd gewaardeerd”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “Politiek Wallonië kreeg terecht zware kritiek van de eigen Waalse bevolking omwille van het getalm. Recent onderzoek legde de politieke verantwoordelijkheid en onkunde rond de ramp onbetwistbaar vast.

De politieke verantwoordelijkheid voor de overstromingsramp is verpletterend. De gouverneur was op vakantie in Zuid-Frankrijk. De communicatie was bedroevend. Spijts waarschuwingen dagen voor de ramp door de federale en Europese meteorologische diensten werden de verwittigingen door de Waalse hydrologische dienst in de wind geslagen. “Toen de waterbom boven het stuwmeer van Eupen ‘ontplofte’ was het te laat. Het resultaat was een drama: 41 doden en een gigantische materiële schade”, aldus Verreyt. “En dan nog kwamen de Waalse politici niet in actie. Dat is natuurlijk ook de reden waarom sommigen bij hun bezoek aan het rampgebied ronduit werden uitgejouwd.”

“Het Waalse Gewest moet alle schade van de overstromingsramp vergoeden”

Zeer snel werd er na de feiten een zogenaamd ‘onafhankelijk’ onderzoek ingesteld naar de verantwoordelijkheid. Na twee weken was het verslag duidelijk: de Waalse regering had zich bij de overstromingsramp ‘niets te verwijten’ en daarmee was de kous af. Intussen kwamen tal van Waalse politici op de VRT hun beklag doen als zou Vlaanderen te weinig financiële hulp bieden voor de getroffenen. “Dat verslag was een lachertje”, aldus nog Verreyt. “Intussen is duidelijk geworden dat het Waals gewest wel degelijk boter op het hoofd heeft. Er zijn zeer zware fouten gebeurd bij het beheer van de stuwdam van de Vesder. Toen het stuwmeer van Eupen eenmaal werd opengezet werden in enkele uren tijd ettelijke miljoenen m³ water door de Vesder gestuurd waardoor ganse dorpen werden verzwolgen. De private beheerders van de Gileppestuwdam hadden de aanbevelingen wél opgevolgd en het stuwmeer vooraf een stuk laten leeglopen waardoor het meer capaciteit had om de extreme regenval op te vangen.”

“Het is duidelijk waarom de Waalse politici de andere kant uitkijken. Ze zijn aansprakelijk voor deze overstromingsramp”, vervolgt Verreyt. “En dan zouden ze ook de slachtoffers moeten vergoeden die geen of onvoldoende verzekering hadden. Bovendien is hun rampenfonds een lege doos. Er steekt geen enkele euro in. Maar liever ontlopen ze hun verantwoordelijkheid en kijken ze terug naar Vlaanderen met de vraag om met geld over de brug te komen.”

Deze week ligt er in de Commissie Sociale Zaken, zes maanden na de feiten, ‘bij hoogdringendheid’ een wetsontwerp voor van de regeringspartijen dat extra steun voorziet voor de getroffen zelfstandigen daar. “Zij zijn natuurlijk slachtoffer, zonder schuld hieraan en verdienen de nodige steun”, besluit Verreyt. “Maar de Vlaamse slachtoffers van de overstromingsramp in de Westhoek eind vorige jaar kunnen op deze regeling geen beroep doen. We zullen in de commissie voet bij stuk houden zodat ook de getroffen Vlamingen steun krijgen.”