Nieuws
maandag, 19 feb 2024

Waar blijft anti-toenaderingsarmband voor slachtoffers van partnergeweld?

Foto: iStock. Waar blijft anti-toenaderingsarmband voor slachtoffers van partnergeweld?

Het Vlaams Belang herhaalt haar pleidooi voor de implementering van een anti-toenaderingsarmband wanneer zich risico op partnergeweld voordoet. “We moeten de zekerheid creëren dat potentiële daders zich niet in de buurt van hun slachtoffers begeven”, zegt Kamerlid Katleen Bury. “Drama’s als recent in Gruitrode, waarbij een vrouw het leven liet, kunnen en moeten vermeden worden.”

De man die in de Limburgse gemeente zijn echtgenote doodde, was een recidivist die van de familierechter, op vraag van het Openbaar Ministerie, een contactverbod opgelegd had gekregen. Een verbod dat hij simpelweg negeerde. “In 2023 werden 14 vrouwen vermoord door hun partner of ex-partner”, aldus Bury, die over de kwestie minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open Vld) ondervroeg. “Over hun kinderen, waaronder een baby'tje van zeven maanden, die moederloos achterblijven wordt al lang niet meer gesproken. Twee kinderen werden zelfs mee de dood ingejaagd.” Het Kamerlid benadrukt in dit kader dat intrafamiliaal geweld heel vaak voorkomt. Zo waren er in 2022 zomaar eventjes 60.000 politie-interventies, of 164 per dag. En het aantal meldingen zit in stijgende lijn.

“Een schande dat dit zolang moet duren en dat er alweer een slachtoffer is moeten vallen”

“De verhalen van slachtoffers die ons bereiken gaan over daders met possessieve, controlerende en dominante karakters, die jarenlang hun gang kunnen gaan”, gaat Bury verder. “Slachtoffers gaan er onterecht van uit dat hun woning een veilige haven is en dat politie en parket alle mogelijke middelen in het werk stellen om de plegers in het gareel te houden.” Volgens het Kamerlid bieden huisverboden en contractverboden vaak soelaas, maar kan het ook gebeuren dat ze een trigger vormen om net meer geweld te plegen. "Wanneer er risicofactoren aanwezig zijn, moet er nauwkeuriger en langer opgevolgd worden.”

Het Vlaams Belang wil dat slachtoffers voortaan automatisch worden gewaarschuwd wanneer een dader een verboden zone betreedt, en dat ook ordediensten in dat geval worden geïnformeerd. “De technologie daarvoor is al voorhanden. Ik denk aan initiatieven zoals het mobiele stalkingsalarm en zeker ook aan de anti-toenaderingsarmband”, besluit Bury. “We moeten die technologie dringend nationaal implementeren. Het is een schande dat dit zolang moet duren en dat er alweer een slachtoffer is moeten vallen.”