Nieuws
donderdag, 01 jul 2021

“Wachtlijst mensen met handicap wegwerken moet prioriteit worden”

Het Vlaams Belang is tevreden dat er bijkomende middelen worden aangekondigd voor de ondersteuning van mensen met een handicap, maar stelt vast dat de middelen nog altijd ontoereikend zullen zijn. “Nog steeds blijven 15.000 mensen in de kou staan, dat zijn er 15.000 te veel”, zei Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) in een reactie. De partij klopt op tafel: “De Vlaamse regering moet stoppen met subsidiegeld rond te strooien en haar prioriteiten herzien”, klinkt het. De Vlaamse regering mag onze zwakkeren niet langer in de steek laten.”

Gisteren maakte welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) bekend dat hij 117 miljoen euro uittrekt om de wachtlijsten voor de ondersteuning van mensen met een handicap weg te werken. Er is sprake van drie prioriteitengroepen in functie van de zorgnoden. Nu zouden de personen met de hoogste zorgnood (groep 1) wier aanvraag voor een persoonsvolgend budget eind vorig jaar is goedgekeurd of in behandeling was, binnen de 18 maanden hun budget krijgen. “Maar daarmee blijft de nood van zulk budget nog steeds groter dan het aanbod, laat staan dat de andere prioriteitengroepen op financiële steun zullen kunnen rekenen”, reageert Immanuel De Reuse. Beke geeft bovendien zelf toe dat dat er niet voor iedereen een persoonsvolgend budget klaar is omdat de middelen niet voorhanden zijn.

Iedereen met een handicap die recht heeft op steun, moet die krijgen. Ook mensen in prioriteitengroepen 2 en 3

Het Vlaams Belang vindt het schrijnend dat de meerderheidspartijen al jaren falen in het wegwerken van de wachtlijst voor personen met een handicap. En nu blijkt opnieuw dat tal van mensen - uit minder prioritaire groepen, maar toch ook met belangrijke noden - niet geholpen worden. “De regering zegt dat ze voor groep 2 en 3 ‘andere oplossingen’ zoekt, maar geeft zo eigenlijk toe dat zij kunnen fluiten naar een aan hun handicap aangepaste steun”, zei De Reuse in het Vlaams Parlement. Ouders met een kind met een beperking getuigen bovendien dat ze zich in de steek gelaten voelen.

“Het is schandalig dat er zo 15.000 mensen in de kou blijven staan omwille de leugen van de beperkte middelen. Als je jaarlijks met subsidies strooit naar frauduleuze figuren als Sihame El Kaouakibi of talloze andere pro-migratielobbygroepen of etnoculturele verenigingen en de overbodige provincies in stand houdt om postjes aan de politieke vrienden te kunnen blijven uitdelen, en dan zegt dat er geen geld is voor gehandicaptenzorg, heb je geen politiek inzicht, noch een sociaal hart”, stelt De Reuse. “Mensen uit groep 2 en 3 die wettelijk gezien recht hebben op een persoonsvolgend budget en wiens aanvraag goedgekeurd werd, moeten onmiddellijk die steun krijgen.”