Nieuws
woensdag, 16 dec 2020

Wachtlijsten in geestelijke gezondheidszorg wegwerken: “Structurele veranderingen nodig”

Het Vlaams Belang pleit ervoor dat wachtlijsten niet enkel teruggedrongen worden – zoals het regeerakkoord aankondigt –, maar helemaal weggewerkt worden. Vlaams Parlementslid Suzy Wouters (Vlaams Belang) interpelleerde over deze bezorgdheid dinsdag Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V). “Eenmalige extra investeringen gaan dit probleem niet oplossen, er zijn daarvoor structurele veranderingen nodig.”

44% van de kinderen die psychische hulp nodig hebben staan op één of meerdere wachtlijsten, zo blijkt uit recent onderzoek. In crisissituaties worden amper 3 op 10 kinderen binnen de week door een mobiel crisisteam bezocht. Bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis moest een kwart tot de helft minstens een half jaar wachten op gepaste hulp. Gezien de wachtlijsten voor deze doelgroepen het langst zijn, voorziet de minister deze legislatuur een extra investering van 1,5 miljoen euro voor de kinder- en jongerenteams van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. De capaciteit van het aanbod kan zo worden versterkt”, aldus de minister.

De problemen zijn echter niet nieuw, de problematiek van de wachtlijsten bestaat al jaren. “Het is enorm frustrerend voor mensen die eindelijk de stap durven zetten om hulp te zoeken voor hun psychische problemen om dan op een ellenlange wachtlijst terecht te komen”, verduidelijkt Wouters. In het regeerakkoord wordt geschreven: “Een kwalitatieve Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is toegankelijk, proactief, betaalbaar en nabij”. Er wordt ook in het regeerakkoord vooropgesteld de wachtlijsten verder terug te dringen. Wachtlijsten dienen volgens het Vlaams Belang niet enkel teruggedrongen te worden, maar moeten helemaal weggewerkt worden. Het huidige geestelijke gezondheidsbeleid faalt echter tot op heden op elk van deze aspecten.

“Geestelijke gezondheidszorg is een basisrecht, iedereen zou gebruik moeten kunnen maken van tijdige, toegankelijke en gepaste hulpverlening

Voor het Vlaams Belang moet de extra investering in het jongerenaanbod dan ook correct aangewend worden om de huidige wachtlijsten weg te werken. “Het terechtkomen op een wachtlijst mag bovendien niet meer de gewoonte zijn, maar eerder een zeldzame uitzondering. Wachttijden moeten ook beter gemonitord worden zodat er direct kan ingegrepen worden waar nodig”, zegt Wouters. De minister geeft toe dat er nog veel werk aan de winkel is, maar acht het onmogelijk en onwenselijk om op korte termijn de wachtlijsten van alle GGZ-voorzieningen te kunnen monitoren. Nochtans is deze monitoring volgens het Vlaams Belang noodzakelijk om zichtbare vooruitgang te kunnen boeken. 

Het Vlaams Belang roept daarom op dat minister Beke eindelijk zijn woorden eens omzet in concrete daden. Namens de fractie vragen we dat mensen tijdig de toegang vinden tot gepaste én betaalbare hulp. “Met een eenmalige extra investering kunnen wachtlijsten hopelijk gedeeltelijk teruggedrongen worden, maar er zal meer nodig zijn om de mensen niet langer in de kou te laten”, besluit Wouters.