Nieuws
donderdag, 24 feb 2022

“Wachttijden psychische hulp voor jongeren onaanvaardbaar lang”

De Pano-reportage rond mentaal welzijn bij jongeren toonde opnieuw aan hoe ernstig de situatie in de geestelijke gezondheidszorg is. Vorig jaar zag men bijna een verdubbeling van het aantal depressies en zelfmoordgedachten. Tijdens de coronacrisis zijn er weliswaar extra initiatieven genomen, maar deze volstaan allerminst om tijdige en gepaste hulp te bieden aan mensen met psychische problemen. “Mensen moeten onaanvaardbaar lang op hulp wachten. De minister lijkt de ernst van de situatie niet te begrijpen. Een goed zicht op de wachttijden ontbreekt zelfs”, reageert Vlaams Parlementslid Suzy Wouters.

Wouters ondervroeg deze week in het Vlaams Parlement bevoegd minister Wouter Beke over de schrijnende situatie in de geestelijke gezondheidszorg. Zo is er momenteel een wachttijd van 200 dagen bij de Centra Geestelijke Gezondheidszorg om een tweede gesprek in te plannen. Een ander opvallend aspect dat naar voor kwam in de Pano-reportage is het gebrek aan een goed overzicht op alle noden, hiaten en wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. “Het is onmogelijk om een efficiënt en effectief beleid te voeren indien er geen cijfers voorhanden zijn waarop men zich kan baseren”, verduidelijkt Wouters.

“De versnippering staat al jaren een effectief beleid van de zorg in de weg. Het is tijd, zeker voor jongeren, dat er werk wordt gemaakt van een eigen Vlaams zorgbeleid”

“De minister wees in zijn antwoord naar reeds bestaande initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg, die momenteel echter duidelijk niet tegemoet komen aan de hoge nood aan psychische hulp. Het lijkt alsof de minister de ernst van de situatie niet inziet”, betreurt Wouters. Het Vlaams Belang stelt vast dat ook de minister erkent dat de complexe bevoegdheidsverdeling met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg ervoor zorgt dat er te veel tijd verloren gaat aan de afstemming tussen administraties en overheidsniveaus. “De versnippering staat al jaren een effectief beleid van de zorg in de weg. Het is tijd dat er werk wordt gemaakt van een eigen Vlaams zorgbeleid”, meent Wouters.

Voor het Vlaams Belang is het cruciaal dat jongeren tijdig toegang vinden tot de gepaste hulp en dat deze hulp ook betaalbaar is. Daarnaast moet er ook een structurele, uniforme registratie van de wachttijden komen, want daaraan ontbreekt het nu aan. “En er moet extra worden ingezet op preventie, vroegdetectie en vroege interventie, specifiek gericht op psychische problemen bij kinderen en jongeren, zeker omdat uit onderzoek blijkt dat deze doelgroep het langst op hulp moet wachten. Het goed en tijdig omringen en op tijd ingrijpen kan heel veel leed voorkomen, zodat er minder kinderen moeten doorstromen naar professionele hulp,” besluit Wouters.