Nieuws
maandag, 03 mei 2021

Wagens met VL-zelfklever op nummerplaat afgekeurd op keuring: “Pestmaatregel”

Het Vlaams Belang vindt het onbegrijpelijk dat wagens bij de technische keuring worden afgekeurd, louter en alleen omdat er op de – verder goed leesbare – nummerplaat een VL-zelfklever is aangebracht. Het om die reden afkeuren bevordert immers op geen enkele wijze de verkeersveiligheid, wat tenslotte de essentie is van de autokeuring. Recent kreeg ik opnieuw een melding van iemand die slachtoffer was van deze pestpraktijk. Zo’n VL-zelfklever is simpelweg een uiting van de Vlaamsgezinde overtuiging waar verder niemand nadeel van ondervindt. Dat mag toch niet bestraft worden”, aldus Vlaams Parlementslid Wim Verheyden (Vlaams Belang). Hij stelde er een parlementaire vraag over aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

De autokeuring heeft vaak te lijden onder lange wachttijden. De coronacrisis en de bijhorende sluiting versterkten dit ongemak nog. Vlaams Parlementslid Wim Verheyden (Vlaams Belang) vindt het dan ook absurd dat mensen hun wagen moeten laten herkeuren louter omdat er bij de eerste keuring een zelfklever op de nummerplaat was aangebracht . Volgens het Vlaams Belang is het bovendien te kort door de bocht dat een wagen technisch niet in orde bevonden wordt wegens zo’n zelfklever op de nummerplaat. “De betrokkene die ons informeerde liet weten dat zowel de verzekering als de politiediensten bevestigden dat de nummerplaat goed leesbaar was”, aldus Verheyden

Vlaamsgezinden lijken in dit land wel tweederangsburgers te zijn

“Deze praktijken van de keuringscentra staan bovendien haaks op het fundamentele recht op vrije meningsuiting”, reageert Verheyden kritisch. De minister moet initiatieven nemen die waarborgen dat wagens niet meer worden afgekeurd louter wegens een zelfklever op de nummerplaat.” Minister Peeters antwoordde het parlementslid echter dat de federale minister van Mobiliteit de bepalingen voor de nummerplaat vastlegt. Ze stelde ook dat een niet-reglementaire sticker op de nummerplaat volgens de Europese richtlijnen afbreuk doet aan de reglementering.

Voor het Vlaams Belang zou de Vlaamse minister van Mobiliteit best wat assertiever mogen zijn in plaats van zich te verschuilen achter haar federale collega. “Vlaanderen is bevoegd voor de keuringscentra. Dus kan de minister toch minstens een signaal geven? Bovendien zou van een Vlaamse minister toch mogen verwacht worden dat ze opkomt voor de Vlaamse belangen tegen een dergelijke Belgische anti-Vlaamse pestmaatregel. Moslims moeten overal een hoofddoek kunnen dragen, anders is dat discriminatie. Maar Vlaamsgezinden mogen zelfs geen sticker op hun nummerplaat plakken. We lijken hier wel tweederangsburgers te zijn.”