Persberichten
vrijdag, 09 dec 2022

Wallonië laat het afweten bij opvang van Oekraïense vluchtelingen

Foto: iStock. Wallonië laat het afweten bij opvang van Oekraïense vluchtelingen

Bij de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen blijft Wallonië met slechts 21 procent ver onder de afgesproken verdeelsleutel. “De vraag tegen welke datum Wallonië erin zou slagen de beloofde 30 procent te realiseren, blijft bovendien onbeantwoord”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang Kamerfractie). “Wat dat betreft, beleven we hier de zoveelste aflevering in de reeks ‘Luister naar mijn woorden, maar kijk (vooral) niet naar mijn daden’.”

Eind vorige maand brachten elke nacht 20 à 30 Oekraïense oorlogsvluchtelingen de nacht op straat door omdat er onvoldoende opvang beschikbaar was. Bepaald onverwacht kwam dat nieuws niet: midden juli was immers al bekend dat het aantal opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen stilaan aan het opdrogen was. In dat verband riep premier De Croo destijds de minister-presidenten samen om ‘iedereen (lees: Wallonië, maar zo wilde ‘men’ het natuurlijk niet gezegd hebben) op zijn verantwoordelijkheid te wijzen.’

Veel heeft dat blijkbaar niet opgeleverd. Zoals begin dit jaar afgesproken in een verdeelsleutel, vangt Vlaanderen momenteel bijna 60 procent van de Oekraïense vluchtelingen op, terwijl Wallonië met amper 21 procent ver onder het afgesproken objectief (met name 30 procent) blijft. Ook de Brusselse ‘Oekraïne-coördinator’ Peter Michiels wees er onlangs nog op dat het fundamentele probleem bij het Waalse Gewest zit.

“Het Waalse politieke establishment slaagt er niet in of wil niet het nodige te doen om échte vluchtelingen op te vangen”

Staatssecretaris Nicole De Moor (cd&v) blonk andermaal uit in vaagheid toen ze hiermee werd geconfronteerd. “Naast de verklaring dat het Waalse Gewest ermee bezig is, luidde het dat die 30 procent een continu gegeven is, maar geen vast cijfer aangezien er elke dag Oekraïners bijkomen”, zegt Van Langenhove. “De vraag tegen welke datum Wallonië erin zou slagen de beloofde 30 procent te realiseren, blijft helaas onbeantwoord.”

De Kamerfractie van het Vlaams Belang vindt dit een nietszeggend antwoord dat tegelijk veelzeggend is. “De verklaring dat de Waalse Gewestregering ‘ermee bezig is’ horen we al negen maanden – naar goede gewoonte zonder enig concreet resultaat”, aldus Van Langenhove. “Voor het overige kunnen we alleen maar ‘continu’ kunnen vaststellen dat Vlaanderen – waar natuurlijk ook ‘elke dag Oekraïense vluchtelingen bijkomen’ – er wél in slaagt de gemaakte afspraken na te komen.”

Zo mogelijk nog frappanter is de vaststelling dat uitgerekend het Waalse politieke establishment (Ecolo en PS op kop), dat de poorten voor illegale immigratie en gelukszoekers vanuit alle windstreken nog verder wil openzetten, er niet in slaagt het nodige te doen om échte vluchtelingen op te vangen. “Wat dat betreft, beleven we hier de zoveelste aflevering in de reeks ‘Luister naar mijn woorden, maar kijk (vooral) niet naar mijn daden’”, besluit Van Langenhove.