Persberichten
woensdag, 15 mrt 2023

Wantoestanden rusthuizen Orpea: Vlaamse Belang steunt onderzoekscommissie

Uit onderzoek van Het Laatste Nieuws blijkt dat er zich in meer dan de helft van de rusthuizen van Orpea ernstige wantoestanden voordoen. Bejaarden worden onwettig vastgebonden en in hun vrijheid beperkt. De rusthuisgroep kwam al eerder onder vuur te liggen omwille van het feit dat vijf van hun woonzorgcentra op de lijst van verhoogd toezicht staan. “Dit zijn onaanvaardbare praktijken”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). “Dat het misbruik zo wijdverspreid is, toont aan dat de overheidscontrole op de rusthuizen compleet ontoereikend is.” Het Vlaams Belang schaart zich achter de oproep tot een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten.

De onderzoekscel nam de inspectieverslagen van de 23 van de Orpea-rusthuizen die in Vlaanderen zijn gevestigd onder de loep. Uit de inspectieverslagen blijkt dat er in meer dan de helft van woonzorgcentra van Orpea tekorten werden vastgesteld inzake ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’. “Dit is enkel toegestaan in bepaalde omstandigheden”, zegt De Reuse. “Maar deze voorwaarden werden niet altijd voldaan. Zo was er in sommige gevallen geen sprake van voorafgaand overleg met de arts of familieleden. Het gevolg hiervan is dat ouderen onwettig werden vastgebonden.”

“Het is alsof er aan de inspecties helemaal geen gevolg wordt gegeven”

Daarnaast blijken er ook heel wat problemen te zijn met de medicatieveiligheid. Dit gaat van het toedienen van morfine zonder toestemming tot het zelfs niet weten voor wie de medicatie bedoeld is. De medicatieverdeling verloopt dan ook vaak chaotisch.  Een ander gekend probleem is de gebrekkige infrastructuur. Deze problemen vormen een ernstig veiligheidsrisico en kunnen zorgen voor zware ongevallen. In iets meer dan twee jaar kwamen 87 klachten binnen over Orpea-voorzieningen. Daarvan leidden 65 tot inspecties. “Orpea geeft zelf aan dat na elk punt dat wordt aangehaald door de inspectie een actie- en remediëringsplan volgt”, aldus de Reuse. “Ik stel me dan toch ernstige vragen bij de opvolging van die actieplannen.” 

Het Vlaams Belang ondersteunt de oproep om een onderzoekscommissie naar de feiten op te richten in het Vlaams Parlement. “Inspecties die structurele wantoestanden vaststellen in een bepaalde rusthuisgroep, moeten leiden tot structurele oplossingen”, besluit De Reuse. “Dat is hier duidelijk niet het geval. Het is alsof er aan de inspecties helemaal geen gevolg wordt gegeven. De Vlaamse regering moet krachtdadiger ingrijpen en nauwer samenwerken met de rusthuizen om ervoor te zorgen dat kort op de bal gespeeld wordt.” Het Vlaams Parlementslid kondigt aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) te zullen ondervragen over de kwestie.