Nieuws
vrijdag, 17 mrt 2023

Website van de Kamer: 700.000 euro voor een vernieuwing die er nooit kwam

Foto: Vlaams belang. Website van de Kamer: 700.000 euro voor een vernieuwing die er nooit kwam

De Kamer van Volksvertegenwoordigers spendeerde 700.000 euro belastinggeld aan een vernieuwing van een website, die er nooit kwam. “Dat het management in het federale parlement tot weinig in staat is, wisten we al langer”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Maar deze verspilling slaat werkelijk alles. En het is maar zeer de vraag of er ook maar één euro teruggevorderd kan worden.”

In 2017, zes jaar geleden, besliste de Kamer tot het vernieuwen van haar - toen al - oubollig geworden website. Eerst zou deze site volledig gebruiksklaar gemaakt worden voor mobiele telefoons, en daarna zou ze zelf ook een nodige facelift krijgen. “Een VZW van de overheid, Smals, werd verzocht om het project in goede banen te leiden”, aldus Pas. “En die begrootte de kostprijs aanvankelijk op 159.000 euro.”

“Dit gaat om laksheid en onkunde”

Vier jaar later, in 2021, toen bleek dat de budgetten voor de ontwikkeling van de nieuwe site danig overschreden waren, werd onder ambtenaren een crisisvergadering belegd. “Het bleken echter katten die hun eigen jong niet vonden… Blijkbaar kon niemand nog aangeven wie bij VZW Smals wat precies besteld had”, vervolgt Pas. “De Kamer zou vervolgens zelf klaarheid in scheppen in het dossier, maar mislukte daar jammerlijk in. Bovendien liet men er na het Bestuurscomité van de Kamer, dat de ontwerpbegroting en de ontwerprekening van de instelling opstelt, in te lichten, zodat de toestand nog verder kon verrotten.”

Het Bestuurscomité werd pas op de hoogte gebracht in februari 2023, omdat de VZW Smals haar opdracht teruggaf. “Ondertussen waren de kosten voor de gebakken lucht dus al opgelopen tot 700.000 euro, een waanzinnig bedrag”, besluit Pas. “Het toont nog maar eens de laksheid en onkunde binnen de werking van de Kamer aan. Er zijn blijkbaar geen procedures wanneer een project over budget gaat.”