Nieuws
vrijdag, 25 mrt 2022

“Weinig lessen getrokken uit overstromingsramp”

Het Vlaams Belang stelt vast dat er over de aanbevelingen van de Waalse onderzoekscommissie naar het beheer van de overstromingsramp duidelijk geen unanimiteit bestaat. “De aanbevelingen zijn nochtans belangrijk, ze moeten leiden tot een beter crisisbeheer en vooral tot een betere communicatie naar de bevolking toe”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere. “Maar zelfs daarin lukt het de Waalse partijen niet om eenstemmigheid te bereiken. Dat lukt enkel over het standpunt dat Vlaanderen te weinig financiële steun zou bieden.”

“Laat me duidelijk zijn. Enkel de Waalse politici zijn aansprakelijk voor de ramp van vorige zomer en bijgevolg zijn zij het die in de eerste plaats de slachtoffers moeten vergoeden die onvoldoende verzekering hadden”, aldus Depoortere. “Er zijn bijzonder zware fouten gemaakt bij het beheer van de stuwdam van de Vesder in Eupen. Fouten die de private beheerders van de Gileppestuwdam niet maakten. Zij lieten het stuwmeer vooraf een stuk leeglopen waardoor er meer capaciteit was om de extreme regenval op te vangen.”

“We moeten bij een eventuele nieuwe overstromingsramp veel beter voorbereid zijn”

“Menselijke fouten vormden de oorzaak van de ramp waarbij 41 doden vielen te betreuren”, vervolgt Depoortere. “Maar eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) ging in november op de klimaatconferentie in Glasgow deze slachtoffers wel betitelen als ‘de eerste slachtoffers van de klimaatverandering in ons land’. Dat was niet enkel verspreiding van fake news, dat was ook schaamteloos misbruik maken van dodelijke slachtoffers voor een politieke boodschap.”

Het Vlaams Belang vreest dat er op deze manier weinig lessen zullen worden getrokken uit de overstromingsramp die 41 mensen het leven kostte en hele dorpen verwoestte. “Politiek verantwoordelijken mochten eerder al niet worden aangeduid. Op federaal niveau hebben we in de commissie Binnenlandse Zaken de oprichting van een onderzoekscommissie over de aanpak van de overstromingsramp gesteund, maar die werd gewoon weggestemd door paars-groen”, merkt Depoortere tot slot op. “We kunnen enkel nog hopen dat, ondanks de houding van de paars-groene en de Waalse partijen, het risico op een herhaling van de ramp wordt verkleind. Door een meer verantwoord beheer van de stuwdammen en door een betere communicatie naar de bevolking voor, tijdens en na crisismomenten.”