Persberichten
zondag, 04 okt 2020

Werelddierendag: Vlaams Belang brengt kruiwagens vol dierenvoeder bij asielen

Het Vlaams Belang heeft naar aanleiding van 4 oktober - Werelddierendag - een bezoek gebracht aan verschillende dierenasielcentra doorheen Vlaanderen. Ze brachten met zich menige kruiwagens vol met dierenvoeder. Met de symbolische giften wil de partij de aandacht vestigen op de belangrijke maatschappelijke rol die dierenasielen innemen en de veelal beperkte middelen waarover ze beschikken. Tevens wil de partij dat het btw-tarief op kattensterilisatie eindelijk naar omlaag gaat, “in het belang van mens en de dier.”

Op vier oktober is het Werelddierendag, dan wordt er globaal aandacht gevraagd voor het lot van de dieren. Ook het Vlaams Belang laat de datum niet aan zich voorbij gaan. Vlaamse Parlementsleden Wim Verheyden en Adeline Blancquaert en Kamerleden Ortwin Depoortere, Steven Creyelman, Hans Verreyt en Ellen Samyn van het Vlaams Belang trokken naar aanleiding van Werelddierendag met kruiwagens diereneten naar allerlei dierenasielen doorheen Vlaanderen om aandacht te vragen voor de penibele situatie van dierenasielen.

Werelddierendag: Vlaams Belang wil meer structurele middelen voor dierenasielen en lagere BTW-tarieven op sterilisatie-ingrepen bij katten

“Te veel moeten dierenasielcentra zoals die we bezochten afhangen van vrijwilligers en giften”, vertelt Blancquaert. “Met onze bescheiden giften dragen we daar een steentje aan bij, maar we willen niet dat het daarbij blijft. Dierenwelzijn is immers geen hobby-aangelegenheid, maar gaat ons allen aan. De Vlaamse overheid moet zich dan ook meer bekommeren over de honderden dierenasielen in Vlaanderen en voorzien met voldoende middelen. De dieren die er verblijven moeten aangenaam kunnen leven en de mensen die er werken hun boterham kunnen verdienen. De beslissing eerder deze maand rond structurele steun is alvast een goeie stap.” 

“Op deze Werelddierendag is er ook op federaal vlak nog veel werk te verrichten”, voegen Depoortere en Samyn toe. “De mensen van GAIA hebben eerder vorige maand terecht aangeklaagd dat de btw-tarieven op sterilisatie-ingrepen bij katten nog steeds op 21 procent liggen. Dat is onbegrijpbaar. (Straat)katten die immers vruchtbaar blijven, dragen bij aan de overpopulatie van katten, waarna deze moeten geëuthanaseerd worden. Dat wil toch iedereen vermijden? Waarom maatschappelijk nuttig werk aan het hoogste tarief belasten?”

De partij laat weten zo snel mogelijk een voorstel uit te werken waardoor artikel 3 van de wet van 6 juni 2019 – die de effectieve btw-verlaging naar 6 procent op kattensterilisatie onbeperkt uitstelt – geschrapt wordt.