Persberichten
vrijdag, 13 jul 2018

Wereldvreemde rechters stimuleren verdere islamisering van Gent

Vlaams Belang Gent is ontsteld over het vonnis dat werd uitgesproken door Gentse rechters inzake het boerkini-verbod. Dit vonnis getuigt van een grote wereldvreemdheid en ondersteunt actief de verdere islamisering van de Arteveldestad.

In Gent (en trouwens ook in het door N-VA bestuurde Antwerpen) worden de regels eigenlijk al omzeild door het inrichten van aparte zwemuren voor moslima’s. Nu zal men ook openlijk de islam zijn regels laten opleggen in onze zwembaden. Vlaams Belang Gent roept het stadsbestuur dan ook op om het vonnis naast zich neer te leggen en de bestaande regels aan te houden.

Vlaams Belang vindt dat deze zaak bovendien, eens en voor altijd, decretaal moet geregeld worden. Er moet een decreet komen dat de boerkini voorgoed bant uit de Vlaamse zwembaden. Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken: “Het is vreemd te moeten vaststellen dat de N-VA hieromtrent zeer kritisch is, maar de N-VA in de Vlaamse regering oorverdovend stil blijft en dat ook de N-VA minister van Sport Philippe Muyters geen enkel initiatief neemt.” Indien de Vlaamse regering ook nu nalaat iets te ondernemen, zal het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement zelf een voorstel indienen om de boerkini te verbieden.

Vlaams Belang zal deze zaak – hoe dan ook – ter sprake brengen in de Gentse gemeenteraad. Het bestaande reglement moet gehandhaafd blijven. Indien het niet kan om veiligheids- of hygiëneredenen, dan maar omdat het niet thuishoort in onze samenleving.