Persberichten
woensdag, 15 mei 2024

Werkloosheidsuitkeringen uitbetalen is geen vakbondstaak

Foto: wikimedia commons. Jorge Franganillo. Werkloosheidsuitkeringen uitbetalen is geen vakbondstaak

Het Vlaams Belang wil dat werkloosheidsuitkeringen niet door de vakbonden, maar voortaan enkel nog rechtstreeks door de overheid uitbetaald worden. “Het gaat nu eenmaal om een overheidstaak”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. De vakbonden die deze taak vandaag uitvoeren, verdienen hieraan niet alleen grof geld, maar hebben daarnaast, hoe pervers ook, baat bij veel ontslagen en werklozen.”

In dit land worden de werkloosheidsvergoedingen uitbetaald door de kleurvakbonden ACV, ABVV of ACLVB, of door de Hulpkas voor Werkloosheidsvergoedingen. “Maar de mensen die door de Hulpkas, een overheidsinstelling, hun dossier laten beheren, zijn weinig te benijden”, merkt Verreyt op. “Omdat de overheid structureel te weinig investeert in de uitbouw ervan, worden ze geconfronteerd met slechtere dienstverlening en langere wachttijden dan de gesyndiceerden. En dat is een onterechte bevoordeling van de politieke vakbonden.”

“Onterechte bevoordeling is de rode draad van het systeem”

“En die bevoordeling loopt als een rode draad doorheen het hele systeem, dat opgezet werd om de gepolitiseerde vakbonden onterechte subsidies toe te kennen”, aldus nog Verreyt. “Het feit dat de kleurvakbonden steevast weigeren enige openheid te verlenen in hun boekhouding doet vermoeden dat ze wel heel goed vergoed worden voor de verleende ‘service’. En met de honderden miljoenen euro’s die ze op manier ontvangen, kunnen ze een heel netwerk van door de belastingbetaler gefinancierde medewerkers aanwerven. Personeel dat niet enkel ingezet wordt om de belangen van de werknemers te dienen, maar uit dankbaarheid ook als partijpolitiek wapen. Zo worden sinds jaar en dag leden die kandidaat zijn op een Vlaams Belang-lijst systematisch uit de vakbond gezet.”

Het Kamerlid wijst er tot slot op dat ook bij de op dit ogenblik aan de gang zijnde sociale verkiezingen discriminatie speelt: “Het zijn zonder meer onvrije verkiezingen omdat enkel de erkende vakbonden kandidatenlijsten kunnen indienen, en het voor niet-gesyndiceerde werknemers de facto dus onmogelijk is om zich kandidaat te stellen.”

Voor het Vlaams Belang moet het dure en discriminerende systeem eindelijk ophouden te bestaan, en moeten de vakbonden zich met vakbondstaken bezighouden. Het uitbetalen van de werkloosheidsvergoedingen moet, zoals het hoort, uitsluitend door de overheid gebeuren.