Nieuws
donderdag, 29 apr 2021

Werkonbekwaamheid De Lijn-chauffeurs na agressie gestegen met 25%

Het Vlaams Belang trekt aan de alarmbel en wijst op een forse stijging van 25% van het aantal dagen werkonbekwaamheid ten gevolge van agressie jegens buschauffeurs van De Lijn. Dat blijkt uit recente cijfers die Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) opvroeg. In West- en Oost-Vlaanderen en de Brusselse Rand steeg dit aantal van 631 dagen in 2019 naar maar liefst 2.149 dagen in 2020. Bovendien moet er rekening gehouden worden met het aantal reizigers dat gehalveerd is door de coronacrisis omdat tijdens het verplichte thuiswerk veel minder mensen de bus namen. In 2019 zijn zo 340.651.436 reizigers geregistreerd tegenover in 2020 maar 174.576.408, of de helft. “Na onze vele verwittigingen is het nu tijd om strengere straffen op te leggen - zowel gevangenisstraffen als boetes -, en er moeten veiligheidsagenten en politie ingezet worden op kritieke plaatsen”, aldus D’haeseleer.

Uit recente cijfers die Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) blijkt dat de situatie van agressie jegens De Lijn-chauffeurs zeker niet verbeterd is tussen 2019 en 2020, gelet op de gedaalde reizigersaantallen omwille van de coronacrisis. Waar in 2019 nog meer dan 340 miljoen reizigers geregistreerd werden, viel dat in 2020 terug tot ongeveer 174 miljoen geregistreerde reizigers die gebruik maakten van De Lijn. Minister Peeters bevestigt aan Guy D’haeseleer dat het verminderd gebruik van het openbaar vervoer in enige mate zichtbaar is in de agressiecijfers voor het jaar 2020. Het aantal gevallen van verbale agressie daalt van 1361 meldingen in 2019 naar 952 meldingen in 2020; bij fysieke agressie is er een lichte daling van 263 meldingen in 2019 naar 191 meldingen in 2020.

Wanneer je deze cijfers echter bekijkt in verhouding met het gehalveerde aantal geregistreerde reizigers in 2020 tegenover 2019, kan je spreken van een significante relatieve stijging in het aantal geregistreerde meldingen van fysieke en verbale agressie. “De zogenaamde daling van agressie tussen 2019 en 2020 in verhouding tot de lagere reizigersaantallen is dus eigenlijk een relatieve stijging van 40% in de meldingen van verbale agressie en 45% van fysieke agressie in 2020.” Zo stegen in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant (Zone Oost) de meldingen van verbale en fysieke agressie met respectievelijk 30 en 10 procent. In West- en Oost-Vlaanderen en de Brusselse Rand is de groei nog feller, met respectievelijk 50 en maar liefst 100 procent.

“Strengere straffen en levenslang verbod op het nemen van het openbaar vervoer”

Het Vlaams Belang stelt daaruit vast dat het probleem van geweldplegingen op buschauffeurs zeer ernstig blijft. “Het bewijs hiervan is dat de werkonbekwaamheid stijgt met een forse 25 procent”, reageert D’haeseleer. “Dat komt vooral door een fikse stijging in West- en Oost-Vlaanderen en de Brusselse Rand (Zone West) waar het aantal dagen werkonbekwaamheid meer dan verdrievoudigd is.” In Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant (zone Oost) is het cijfer dan weer gedaald met 35 procent. “Tevens stijgt ook de arbeidskostprijs van de werkonbekwaamheid in Zone West met meer dan 50 procent, terwijl die in Zone Oost met ongeveer 40 procent daalt.”

“Nergens stelt minister Peeters echter maatregelen voor om deze agressie aan te pakken”, besluit D’haeseleer. “Dat is echt ontgoochelend en geeft een verkeerd signaal naar onze buschauffeurs en openbaar-vervoer-gebruikers.” Guy D’haeseleer pleit dan ook voor het invoeren van strengere straffen - zowel gevangenisstraf als boetes - en een levenslang verbod op het nemen van het openbaar vervoer bij herhaling van agressie om de aanhoudende geweldplegingen tegen de chauffeurs van De Lijn te verminderen en te stoppen.