Nieuws
vrijdag, 17 mei 2024

Wet-Major is onontbeerlijk voor de havenarbeiders

De wet-Major is voor het Vlaams Belang een absolute noodzaak om de veiligheid van personen die werken in de havens te vrijwaren. Met de regelmaat van de klok komt de wet echter onder vuur te liggen met oog op een liberalisering ervan. “Het Vlaams Belang schat de wet-Major en het werk van onze havenarbeiders naar waarde”, stelt Kamerlid Hans Verreyt (Vlaams Belang). “Waar anderen elke kans aangrijpen om het vuur te openen, zal onze partij de rechten van de havenarbeiders steeds verdedigen.”

De wet-Major, aangenomen in 1978, is gericht op het beschermen van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van havenarbeiders in België. Een van de belangrijkste bepalingen is dat alleen erkende havenarbeiders bepaalde werkzaamheden in de haven mogen uitvoeren, een erkenning die wordt verleend door de Nationale Arbeidsraad (NAR) om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van het werk te waarborgen. “Werken op de dokken, houdt risico’s in. Het is niet meer dan logisch dat onze arbeiders zo goed mogelijk beschermd worden”, aldus Verreyt.

“Het is niet meer dan logisch dat onze arbeiders zo goed mogelijk beschermd worden”

Daarnaast bevat de wet specifieke voorschriften voor veiligheid en gezondheid, waaronder de vereiste van veiligheidsuitrusting en maatregelen ter voorkoming van arbeidsongevallen. Verder regelt de wet de arbeidsvoorwaarden van havenarbeiders, inclusief hun rechten op loon en werktijden, om fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te garanderen. “De havenarbeiders werken dag en nacht en houden onze economische motor mee draaiende”, vervolgt het Kamerlid. “Deze bepalingen samen zorgen ervoor dat de werkomgeving in de havens zowel veilig als eerlijk is voor de werknemers.”

Volgens het Vlaams Belang doet de wet, zoals tegenstanders beweren, geen afbreuk aan het concurrentievermogen van onze haven. “Bovendien garandeert het net de kwaliteit van het werk. Een liberalisering zou enkel leiden tot woekerwinsten op kap van de havenarbeiders”, besluit Verreyt. “Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: aan de wet-Major wordt niet geraakt.”