Nieuws
dinsdag, 02 feb 2021

Wetsontwerp pandemiewet: “Remedie erger dan kwaal”

Het Vlaams Belang is beducht voor een nieuw wetsontwerp ter bestrijding van pandemieën van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a/Vooruit). “Ook in uitzonderlijke omstandigheden moeten maatregelen correct en grondwettelijk blijven”, zo reageert Barbara Pas (Vlaams Belang). “Dit ontwerp zet de deur open voor misbruik.”

Met dit wetsontwerp wil paars-groen naar eigen zeggen het gezondheidsbeleid voor deze coronacrisis wettelijk vastleggen en daarenboven het land wapenen tegen pandemieën in de toekomst. “Het is niet meer dan logisch dat er eindelijk uit de huidige verwarrende en ongrondwettige toestand zal worden getreden”, aldus fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “En sommige permanente maatregelen in het ontwerp, zoals het verplicht behouden van een stock geneesmiddelen en mondmaskers, zijn eveneens de logica zelve. Ze zullen de bevolking beschermen mocht Maggie De Block (Open Vld) ooit terugkeren als minister van Volksgezondheid.”

“Over iedere situatie, hoe erg ook, moet in een parlement kunnen beslist worden”

De regering geeft zichzelf in het wetsontwerp een verregaande macht in de aanpak van pandemieën. Zo wil Vandenbroucke exportverboden kunnen opleggen, bedrijven kunnen opvorderen en zelf geneesmiddelen laten maken. “De voormalige Trotskist Vandenbroucke wil al deze belangrijke maatregelen blijkbaar kunnen nemen zonder de vervelende bemoeienissen van de verkozenen des volks”, vervolgt Pas. “Dit heeft veel weg van een machtigingswet. Het parlement zal enkel een driemaandelijks activiteitenverslag krijgen. We mogen enkel kennis nemen. Wat een minachting voor wat in een democratische rechtstaat het hoogste beraadslagende orgaan zou moeten zijn.”

De regering zal volgens het wetsontwerp bijzonder ingrijpende maatregelen kunnen nemen wanneer ze een ‘crisis’ afkondigt. “Het is verontrustend hoe ruim de regering vervolgens zo’n crisis omschrijft: als een gebeurtenis die een groot aantal mensen daadwerkelijk of potentieel treft. Dat kan dus heel veel zijn”, besluit Pas. “Voor een democratische partij als het Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat een regering fundamenteel zal kunnen ingrijpen in vrijheden van burgers, zonder enige parlementaire controle. We zullen dit nauwlettend opvolgen.”