Nieuws
woensdag, 29 sep 2021

Wetsontwerp vergroening bedrijfswagens roept enkel vragen op

Het Vlaams Belang hecht weinig geloof aan de stelling van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dat de vergroening van de bedrijfswagens geen effect zal hebben op de begroting. “De minister beweert alles te hebben nagerekend tot 2039”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Maar het is veelzeggend dat hij weigert in te gaan op mijn vraag deze berekeningen voor te leggen. Ik richtte dan ook een schrijven aan Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) om de berekeningen vrij te geven.”

Vorige week wou de meerderheid het wetsontwerp over de vergroening van de bedrijfswagens goedkeuren, maar dat was buiten het Vlaams Belang gerekend. “Vanaf 2026 zullen enkel elektrisch aangedreven nieuwe auto ’s fiscaal aftrekbaar zijn. Auto ’s die op diesel, benzine of gas rijden verdwijnen hiermee snel uit het wagenpark”, aldus Vermeersch. “Ook de hybride wagens zijn dan niet langer fiscaal aftrekbaar. Weliswaar met een overgangsregeling voor auto ’s aangekocht voor 2026.”

“De weigering van Van Peteghem getuigt van geen enkel respect voor het parlementaire werk. Allicht doorstaan zijn berekeningen aangaande de bedrijfswagens geen kritisch nazicht”

Het Vlaams Belang heeft nog vele onbeantwoorde vragen. Zo is het bijvoorbeeld verre van zeker dat er voldoende groene stroom geproduceerd kan worden. Met de sluiting van de kerncentrales wil paars-groen nieuwe gascentrales bouwen die op hun beurt juist voor meer co2-uitstoot zullen zorgen. “De regering houdt ook enkel rekening met de co2 uitstoot bij gebruik van de wagens maar neemt de hoge milieulasten voor de productie en recyclage van batterijen buiten beschouwing”, besluit Vermeersch. “En de elektriciteitsmaatschappijen zullen hun netwerk moeten versterken om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen. De kans is groot dat dit zal worden doorgerekend in de elektriciteitsfactuur.”

De vele onbeantwoorde vragen waren alvast reden genoeg om een tweede lezing te vragen van het wetsontwerp over de vergroening van de bedrijfswagens. Dat betekent dat de commissie Financiën zich eerstdaags een tweede keer hierover zal moeten buigen.