Persberichten
woensdag, 15 jan 2020

Wetsvoorstel Vlaams Belang omtrent verkoop lachgas volgende week ter stemming in Kamercommissie

Verbod gebruik lachgas in Brussel eerste stap in goede
richting

Gisteren maakte Brussels burgemeester Close bekend dat het recreatief gebruik van lachgas in heel het Brussels Gewest zal verboden worden.  Het Vlaams Belang juicht deze beslissing toe.

Eerstdaags wordt in de commissie Gezondheid van de Kamer een wetsvoorstel van Steven Creyelman (Vlaams Belang) besproken dat de verkoop van lachgas beter wil regelen. In het voorstel wordt de verkoop van lachgas aan minderjarigen verboden, en wordt voor de verkoop aan meerderjarigen een psychologische drempel ingebouwd door de verkoop voor particulieren te beperken via apothekers, en voor professionelen in de horeca of medische sector via professionele groothandelaars.

In een aantal adviezen die door de PVDA-commissievoorzitter
werden opgevraagd stellen enkele (voornamelijk Franstalige) instellingen die
zich met drugpreventie bezighouden dat ze onvoldoende zicht hebben op de
problematiek, maar dat ze niet willen pleiten voor een verbod op de verkoop
doch op – weinig verrassend – meer geld voor preventie.

Een meer gefundeerd advies kwam er van de Inter-administratieve
werkgroep Lachgas op basis van de input via het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid, de Algemene Cel Drugs van de FOD- VVVL en het Federaal
Agentschap voor geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. In dat advies wordt ook
het verkoopsverbod aan minderjarigen gesuggereerd.

Twee andere adviezen kwamen er tenslotte van de Brusselse politiezones Noord en West – adviezen die elkaar volledig tegenspreken. Waar zone BruNo pleit tegen een verkoopsverbod, stelt het advies van zone West net dat er wél een strikt verkoopsverbod dient te komen. De Brusselse PZ West weet dan ook waarover ze spreekt: afgelopen weekeinde nam die zone tijdens een alcoholcontrole maar liefst 2.750 lachgascapsules en 9 grote heliumflessen in beslag!

Vlaams Belang volksvertegenwoordiger Steven Creyelman: “Wij voelen ons alvast gesteund door de onderbouwde adviezen van de Inter-administratieve werkgroep en van de Brusselse PZ West. Een versnipperd beleid met lokale verboden zoals in Brussel of Kortrijk is een eerste stap in de goede richting, maar een duidelijke wetgeving rond de verkoop van lachgas  is broodnodig. Ik reken dan ook op het gezond verstand van de andere partijen om ons wetsvoorstel goed te keuren.”