Nieuws
vrijdag, 28 okt 2022

Weyts koopt tijd in conflict over eindtermen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen mag na overleg met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nog minstens een jaar langer hun leerplannen blijven gebruiken. “Het is goed dat de onzekerheid en de dreiging van eigen set eindtermen voor het katholiek onderwijs is weggenomen”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Maar met deze tijdelijke detente is het conflict over de eindtermen nog niet beslecht.”

Op 23 augustus kondigde Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) aan om een eigen set alternatieve vervangende eindtermen in te dienen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. De katholieke koepel nam die beslissing omdat de Onderwijsinspectie hun leerplannen voor de eerste graad niet meer zou goedkeuren na komend schooljaar omdat de huidige eindtermen er te weinig in aan bod komen. Dat betekende dat katholieke scholen vanaf schooljaar 2023-2024 zonder leerplannen eerste graad dreigden te vallen. Na overleg met minister van Onderwijs Ben Weyts en KOV bevestigt de Onderwijsinspectie nu formeel dat de leerplannen eerste graad secundair onderwijs ook goedgekeurd zijn voor het schooljaar 2023-2024.

“Het conflict over de eindtermen is hiermee nog niet beslecht”

Het Vlaams Belang reageert voorzichtig positief. “Het is goed dat de onzekerheid voor de leerlingen, ouders en leraren in de eerste graad wordt weggenomen en men nu verder kan doen met het in 2019 vernieuwde schoolcurriculum”, zegt Laeremans. “Ook is het een opluchting dat die dreiging van KOV met die eigen set eindtermen nu weg is. Anders was dat als een zwaard van Damocles blijven hangen. Indien KOV koppig had blijven doorduwen en in hun opzet was geslaagd, dan zou ons Vlaamse onderwijs vervallen zijn in à la carte-onderwijs en was de chaos compleet.”

De loopgravenoorlog tussen KOV en het kabinet Weyts is hiermee echter niet beslecht. “KOV mag nu een extra schooljaar blijven voortdoen met leerplannen die volgens de inspectie eigenlijk onvoldoende overeenkomen met de door Vlaanderen opgelegde minimumdoelen”, verklaart Laeremans. “De vraag is echter wat er na dat schooljaar 2023-2024 zal gebeuren indien beide partijen niet tot een structureel akkoord komen. Ik beschouw dit dus vooral als een zet van minister Weyts om een jaar extra tijd te kopen en dus als een tijdelijke detente in heel dit conflict.”