Nieuws
dinsdag, 23 aug 2022

Weyts moet federale niveau niet gebruiken als bliksemafleider voor lerarentekort

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt dat de fundamentele oorzaak van het lerarentekort een algemeen gebrek aan werknemers is. Zolang het federale niveau de werkloosheidsuitkeringen niet beperkt in de tijd zal volgens hem het lerarentekort niet opgelost geraken. “Deze sneer is niet meer dan een bliksemafleider”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. In plaats van te wijzen naar het federale niveau, zou hij beter zelf uit zijn vakantieschelp komen en eindelijk met een omvattend plan afkomen.”

Dat men op het federale niveau tekortschiet met het voeren een effectief activeringsbeleid, klopt inderdaad. Het Vlaams Belang is ook voor een beperking van de werkloosheid in de tijd, behalve voor wie een opleiding volgt of ouder dan 55 is. Maar volgens minister Weyts is het lerarentekort dan ook een gevolg van een algemeen gebrek aan werkkrachten.

“De in de tijd onbeperkte werkloosheidregeling is geen grote oorzaak van het lerarentekort”, zegt Laeremans. “Ten eerste zijn er niet zoveel langdurige werklozen in Vlaanderen, laat staan met een lerarendiploma. En als er zelfs met het huidige lerarentekort werkloze leerkrachten zijn, heeft dit meestal te maken met een mismatch tussen de vakken die deze leraren mogen geven en de vakken waar de grootste tekorten zijn. In dat opzicht is het beter van meer in te zetten op het faciliteren van omscholing van deze leraren door hen incentives te bieden die leiden tot meer zekerheid. En dat is een Vlaamse bevoegdheid.”

“Om het lerarentekort op te lossen, is een omvattend plan nodig en geen aankondigingspolitiek”

“Misschien hoopt Weyts dat door een beperking van de werkloosheid in tijd hij werklozen zonder pedagogisch diploma tot het onderwijs kan verleiden”, aldus Laeremans. “De vraag is maar of je dan ook kwaliteitsvolle en gedreven leraren voor de klas krijgt als hun enige motivatie bestaat uit het feit dat ze anders geen uitkering meer zouden krijgen.”

Het Vlaams Belang vreest dan ook dat minister Weyts vooral naar het federale niveau zit te wijzen als bliksemafleider voor zijn eigen falen. “In plaats van een omvattend plan op poten te zetten om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken, werkt hij met allerlei losse maatregelen waarvan we momenteel nog geen effecten zien”, besluit Laeremans. “Ook is hij verzand in een enorme loopgravenoorlog met de onderwijskoepels en de vakbonden. Onderwijs is een Vlaamse bevoegdheid en er zijn tal van factoren die het lerarenberoep bemoeilijken waar wij iets aan kunnen doen, mits de nodige moed en empathie richting het werkveld.”