Nieuws
maandag, 13 jun 2022

Weyts’ uitrol van laptops wordt maat voor niets

Uit een bevraging blijkt dat zeven op de tien leerlingen hun laptops niet dagelijks gebruiken op school. “Ben Weyts moet zorgen dat de Digisprong en de uitrol van laptops geen maat voor niets wordt”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Zo niet is dit 385 miljoen euro weggegooid.”

In de nasleep van de coronacrisis met de verschillende periodes van verplicht afstandsonderwijs besliste Vlaams minister van Onderwijs dat alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar laptops zouden krijgen. Dit ambitieuze plan, genaamd Digisprong, moest zorgen voor de digitalisering van het onderwijs en zou in totaal 375 miljoen euro kosten. Uit een bevraging van Waddist, een app van de Arteveldehogeschool en jongerenorganisatie De Ambrassade, blijkt echter dat 70 procent van de leerlingen die al laptops hebben ontvangen deze niet dagelijks gebruiken in de klas.

“Wij hebben altijd gezegd dat er bij de Digisprong ondoordacht gehandeld werd door minister Weyts”, zegt Roosmarijn Beckers. “Er werd een veel te grote nadruk gelegd op de hardware in plaats van eerst een gedegen ICT-beleid te implementeren. Een kwaliteitsvolle digitalisering op onderwijs begint niet met laptops, maar met scholen versterken om een kwaliteitsvol eigen ICT-beleidsplan op te zetten. Daarnaast moet je ook eerst leraren bijscholen zodat ze voldoende digitaal bekwaam worden. Dat betekent het bijspijkeren van hun digitale competenties, zowel technisch, pedagogisch-didactisch, administratief als betreft mediawijsheid, want daar zijn de noden groot maar vooral ook zeer heterogeen.”

“Laptops uitdelen zonder eerst aan ICT-competenties werken is gewoonweg steekvlampolitiek”

De laptops worden blijkbaar minder dan verwacht gebruikt. “De bevraging bewijst jammer genoeg ons gelijk. Dit toont aan dat er wel degelijk nood is aan een plan om digitale vaardigheden aan te leren bij leerlingen, maar vooral ook bij leraren”, aldus Beckers. “Nu zitten we met al die laptops die leerkrachten nauwelijks kunnen gebruiken. Digitalisering is slechts een middel om te komen tot een betere onderwijskwaliteit en dit had nooit mogen beginnen met laptops in het wilde weg te gaan rondstrooien.”

Volgens het Vlaams Belang moeten nu alle zeilen worden bijgezet om van de Digisprong geen maat voor niks te maken. Vorige week werd in commissie het decreet gestemd dat een budget van 15 miljoen uit de Digisprong-relancemiddelen toekent voor ICT-bijscholingen van leraren. “Volgens Weyts gaat dit tot 120 euro per leraar, maar dat is enkel het maximum per voltijdse. Als je alle deeltijdse leraren meerekent, kom je eigenlijk maar aan een budget van 99 euro per persoon. Daarnaast is er hier geen budget voorzien voor de bijscholing van andere personeelsleden die werkzaam zijn in het onderwijs”, zegt Beckers. “Ten slotte is er momenteel ook nog een vrij beperkt aanbod aan bijscholingen. Het wordt dus nog een hele klus om iedereen tijdig bij te scholen. De kans is groot dat tegen wanneer dit klaar is, de huidige laptops al versleten zullen zijn en dat er nieuw hardwarebudget moet voorzien worden. Op de manier waarop Weyts het heeft aangepakt, dreigt de operatie dus een maat voor niets te worden.”