Nieuws
zaterdag, 04 mei 2024

Wie naar niet-EU arbeidsmarkt trekt, moet effectieve studiekosten terugbetalen 

Foto: iStock. Wie naar niet-EU arbeidsmarkt trekt, moet effectieve studiekosten terugbetalen

Het Vlaams Belang wil een terugbetaling van de effectieve studiekosten voor wie in Vlaanderen een gesubsidieerde hogere studie heeft gevolgd, maar uitstroomt naar een buitenlandse niet-EU arbeidsmarkt. “Vlaanderen investeert veel middelen in hoger onderwijs”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). “Onze samenleving mag dan ook iets terugverwachten van kwaliteitsvolle gespecialiseerde professionals en academici die hier hun opleiding genoten.”

Ons hoger onderwijs wordt voor het grootste deel gefinancierd met belastinggeld. De eigen financiële inbreng van de studenten is daarentegen relatief beperkt. “Wat op zich uiteraard niet verkeerd is”, aldus Slagmulder. “Iedereen moet immers de kans krijgen om te kunnen studeren.” Het inschrijvingsgeld aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten bedraagt ongeveer duizend euro per academiejaar. Dat is niet kostendekkend, want een student kost gemiddeld tussen 12.000 en 13.000 euro per jaar. De Vlaamse belastingbetaler past dat verschil bij. “Wij kennen een bijzonder genereus financieringsstelsel voor studenten in het hoger onderwijs. Vlaanderen behoort tot de koplopers in uitgaven per student.”

“We hebben nood aan kwaliteitsvol opgeleide mensen”

Vlaanderen heeft een van de hoogste participatiegraden aan het hoger onderwijs van alle OESO-lidstaten. 71 procent van alle volwassenen zal hier ooit participeren aan het hoger onderwijs. “Dat is een heel goede zaak”, gaat Slagmulder verder. “Vlaanderen is immers een kenniseconomie, onze enige grondstoffen zijn onze hersenen. Kwaliteitsvol opgeleide mensen komen onze economie en onze samenleving alleen maar ten goede.”

Het Vlaams Belang vindt het dan ook logisch dat wie hier heeft kunnen genieten van kwaliteitsvol en gesubsidieerd hoger onderwijs, minstens enkele jaren in Vlaanderen dient te werken en belastingen te betalen. “Het spreekt voor zich dat het iedereen vrij staat om na het afstuderen in het buitenland te gaan werken”, besluit Slagmulder, “maar het is eerlijk dat in dat geval minstens een deel van de werkelijke studiekosten worden terugbetaald aan de samenleving.”