Nieuws
donderdag, 27 okt 2022

“Zelfs in crisistijd doet Koning geen afstand van loonopslag”

Het Vlaams Belang vindt de forse opslag die het Koningshuis door indexering kreeg absoluut niet te verantwoorden in deze crisistijden. “Koning Filip is tot geen enkele tegemoetkoming bereid”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch, die hierover minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) ondervroeg.  “Bijzonder asociaal gedrag. Aan een financieel initiatief zouden de mensen veel meer hebben dan aan een zoveelste weemoedige kerstboodschap.”

Door indexering steeg het loon van de Belgische royals met 3,3 miljoen euro, tot meer dan 40 miljoen euro. “Niet alleen de Civiele Lijst voor de koning stijgt met een aanzienlijk bedrag, maar ook de dotaties stijgen door de index”, aldus Vermeersch. “Koning Albert krijgt daardoor 35.000 euro bovenop het bedrag dat al in de begroting voorzien was, Laurent 11.000 euro en Astrid 12.000 euro. Als we dat vergelijken met vorig jaar, bedraagt de opslag voor Albert 55.000 euro, voor Laurent 18.000 euro en voor Astrid 19.000 euro.”

Wanneer de leden van de koninklijke familie willen afzien van de indexering, kunnen zij dat op eigen initiatief. “In 2012 en 2013 was dat wel nog het geval, althans om de eigen energiefacturen van koning Albert te betalen”, herinnert Vermeersch zich. “Het was weliswaar een soort vestzak- broekzakoperatie, maar het betekende wel een besparing voor de staatskas an sich.”

“Maar de huidige koning is zelfs in tijden waarin zijn onderdanen gebukt gaan onder een zware energie- en koopkrachtcrisis hiertoe niet bereid, zo bleek uit het antwoord dat ik van Van Peteghem mocht ontvangen”, besluit Vermeersch. “Dat valt absoluut te betreuren. Men kan samen met mij alleen maar vaststellen dat platte financiële motieven nog altijd het allerbelangrijkst zijn voor dit koningshuis. Royale dotaties en uitkeringen worden best afgeschaft en, wat ons betreft, het hele Koningshuis.”