Nieuws
woensdag, 15 jun 2022

“Zelfs verkeersveiligheid kent communautaire scheeftrekking”

Uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op een vraag van Kamerlid Frank Troosters blijkt een enorme scheeftrekking te bestaan tussen het aantal snelheidsmeters en ANPR-camera’s die geplaatst werden per politiezone. “Vooral Vlaanderen lijkt het doelwit te zijn van paars-groen”, aldus federaal Kamerlid Frank Troosters. “2.021 snelheidsmeters, of 75 procent, liggen in het Vlaams Gewest. En 1.640 ANPR-camera’s of 93 procent. De Vlaamse automobilist wordt duidelijk geviseerd.”

In totaal zijn er in België 2.686 snelheidsmeters, zowel vaste als mobiele. daarnaast zijn er ook 1.761 ANPR-camera’s, wat staat voor ‘Automatic Number Plate Recognition’. Deze werden in 2017 ingevoerd en meten niet enkel de snelheid, maar herkennen ook nummerplaten. “Bovendien kan de ANPR-technologie ook gezichten van de inzittenden herkennen én zelf specifieke bewegingen en houdingen registreren”, merkt Troosters op.

“De geïnde boetes volgen de scheeftrekking helaas niet”

“De scheeftrekking tussen de beide landsgedeeltes is wat de snelheidsmeters betreft overduidelijk, maar ook bij de trajectcontroles is dit het geval”, vult Kamerlid Wouter Vermeersch aan. Uit de cijfers die hij opvroeg aan minister Verlinden blijkt dat er eind vorig jaar 210 trajectcontroles aangesloten waren op de centrale AMS-omgeving, het ‘ANPR Management System’. “181 van deze trajectcontroles bevinden zich in Vlaanderen, wat neerkomt op 86 procent, tegenover 29 in Wallonië.” Eerder dit jaar kondigde Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) nog eens 43 nieuwe trajectcontroles aan op de gewestwegen in Vlaanderen.

“Maar wie denkt dat de inkomsten uit de boetes als dusdanig terugvloeien naar het landsgedeelte waar de verkeersinbreuken zich voordeden, komt bedrogen uit”, merkt Vermeersch tot slot op. “De totale onmiddellijke inningen uit verkeersboetes landden vorig jaar op ruim 371 miljoen euro en in 2020 op 322 miljoen. Deze inkomsten worden nog verhoogd met overige inningen uit verkeersboetes. Hiervan wordt zo’n 55 procent federaal gehouden en de overige 45 procent wordt doorgestort naar de gewesten. Het deel dat in de federale pot blijft, wordt verder verdeeld door het Verkeersveiligheidsfonds. Hiervan wordt een gedeelte (53 procent in 2020) rechtstreeks toegewezen aan de lokale politiezones en aan de federale politie.”