Nieuws
donderdag, 18 aug 2022

“Zet asielfraudeurs buiten: vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet”

Het Vlaams Belang klopt op tafel om afgewezen asielzoekers onmiddellijk te laten uitzetten. “Asielfraudeurs moeten eruit. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet”, zo reageert Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Verder moeten we een dringende paradigmawissel doorvoeren ten voordele van opvang in eigen regio. Tussen Afghanistan en België liggen minstens 7 veilige landen. Is men dan op de vlucht voor oorlog en vervolging of op zoek naar de hoogste uitkeringen?”

Meer dan de helft van de Afghaanse asielaanvragen blijkt frauduleus volgens verslaggeving van de Standaard. Dat wil zeggen dat ze ondanks hun aanvraag hier geen asielrecht hebben, bijvoorbeeld omdat ze reeds asiel aanvroegen in een eerder veilig land of andere valse verklaringen deden. Opmerkelijk echter: deze afgewezen asielzoekers worden niet gedwongen teruggestuurd.

“Asielfraudeurs moeten we uitzetten, en buurlanden van herkomstlanden moeten we bijstaan in hun opvangopdracht”

“In tegenstelling tot wat linkse verhaaltjes willen doen geloven, zijn ook de meeste Afghaanse asielzoekers asielfraudeurs”, aldus Kamerlid Van Langenhove. “Dat hoeft ook niet te verbazen. Tussen Afghanistan en België liggen minstens zeven veilige landen. En volgens de Dublin-verordening moet je in het eerste EU-land waar je arriveert asiel aanvragen. Wie deze regels strikt opvolgt, kan niet anders dan constateren dat het aantal onrechtmatige asielaanvragen in feite dus hoger zal liggen.”

“Het is dan ook dringend tijd om het geweer van schouder te veranderen, want we hebben te maken met een ware asieltsunami”, besluit Van Langenhove. “Met de laatste cijfers in het achterhoofd, zien we dat we dit jaar op ruim boven de 30.000 asielaanvragen gaan afkloppen. Dat is meer dan de ganse opvangcapaciteit. Dit is onhoudbaar. Asielfraudeurs moeten onmiddellijk worden uitgezet. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. Verder moet er dringend worden ingezet op opvang in eigen regio. De buurlanden van de herkomstlanden kunnen hierin door ons gesteund worden.”