Nieuws
maandag, 09 aug 2021

“Zogenaamde ‘burgerbevraging’ is belgicistisch burgerbedrog”

Tegen het jaareinde plant de regering een duur opgezette zogenaamde burgerbevraging over de instellingen en de toekomst van dit land. “Uit steeds meer gegeven die hierover vrijkomen, blijkt evenwel dat het hier niet gaat om een open en objectieve bevraging”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Wel gaat het om een gestuurde en gemanipuleerde operatie richting meer België en minder Vlaanderen.”

Afgelopen vrijdag werd door de federale overheid een openbare aanbesteding uitgeschreven met het oog op de organisatie in december van een zogenaamde burgerbevraging omtrent de staatsorganisatie. “Met de bekendmaking hiervan werd opnieuw duidelijk dat heel dit opzet gericht is op een belgicistische restauratiecampagne”, aldus Pas. “In deze opdracht zijn de themakeuzes en de formulering ervan immers kennelijk dermate opgesteld en gemanipuleerd dat het bekomen resultaat haast automatisch moet leiden tot meer België en minder Vlaanderen.”

Zo omvat de burgerbevraging een aantal belgicistische stokpaardjes zoals de federale kieskring en het ‘samenwerkingsfederalisme’. Tevens worden de gemeenschappen en de gewesten in vraag gesteld, maar niet de federale overheid. “De hele vraagstelling is erop gericht de zogenaamde ‘Belgische evenwichten’, die al erg onevenwichtig zijn ten nadele van Vlaanderen, nog verder in het nadeel van Vlaanderen te doen verschuiven.”

“Dit is geen objectieve burgerbevraging, maar een poging om Vlaanderen te verzwakken”

“Zo wordt de vraag gesteld of federale regels voorrang moeten krijgen op deelstaatregels”, vervolgt Pas. “Dat is zonder meer een regelrechte aanslag op de autonomie van de deelstaten.” Momenteel zijn deelstaten en federaal niveau nevengeschikt. Als het de bedoeling van de regimepartijen is om deze bevraging te gebruiken als argument om de deelstaten ondergeschikt te maken aan het federale niveau, dan moet men wel beseffen dat men daarmee meteen ook alle andere zogenaamde ‘Belgische evenwichten’ in de weegschaal legt. “In dat geval moeten ook de pariteit in de ministerraad, de alarmbellen, de dubbele en bijzondere meerderheden en alle andere mechanismen die de Vlaamse democratische meerderheid op Belgisch niveau aan banden legt eveneens ter discussie worden gesteld. Voor ons niet gelaten. Maar daarover kan of mag de bevolking zich kennelijk niet uitspreken.”

Voor het Vlaams Belang is deze zogenaamde burgerbevraging dan ook niet meer dan één grote bedriegerij. “Waar het belgicisme zijn gelijk niet kan halen in de stembus – in Vlaanderen kiest een meerderheid van de Vlamingen duidelijk voor meer Vlaanderen – tracht het dat nu te halen via een zogenaamde burgerbevraging”, besluit Pas. “De enige echte burgerbevraging zijn echter de verkiezingen, waar de hele bevolking zich kan uitspreken over waar het politiek naartoe moet gaan, niet een of andere gemanipuleerde en uiterst selectieve burgerbevraging die hoe dan ook niet representatief is voor wat er in de samenleving leeft. Dit is geen burgerbevraging, maar wel een burgerbedrieging. En dan nog wel een die ons ettelijke miljoenen belastinggeld zal kosten.”