Nieuws
vrijdag, 12 mei 2023

Zorgcentra na seksueel geweld moeten bredere bekendheid krijgen

Foto: iStock. Zorgcentra na seksueel geweld moeten bredere bekendheid krijgen

De vijf zorgcentra na seksueel geweld die dit land rijk is, vingen sinds hun opening in 2017 zo’n 5000 slachtoffers op. Maar liefst 628 slachtoffers waren 12 jaar of jonger. Hoewel het aandeel minderjarige slachtoffers stabiel bleef tussen 2017 en 2020, steeg hun aandeel tijdens het coronajaar 2021. “Een alarmerend hoog cijfer”, zegt Kamerlid Steven Creyelman. “De overheid moet een campagne opstarten om de zorgcentra na seksueel geweld bij het brede publiek en huisartsen beter bekend te maken.”

In 2017 openden de eerste zorgcentra na seksueel geweld in Brussel, Gent en Luik. In november 2021 openden ook in Charleroi en Antwerpen een nieuw zorgcentrum. Slachtoffers krijgen er medische en psychosociale zorgen. Ook forensisch onderzoek en het indienen van een klacht bij een zedeninspecteur in burger is er mogelijk.

“Er moeten ook dringend maatregelen worden genomen om de zorgcentra over alle provincies uit te rollen”

Tussen 2017 en 2021 meldden zich bijna 5.000 slachtoffers. Opvallend is dat 10 procent van de slachtoffers mannelijk is. Bijna 1.500 slachtoffers waren minderjarig. Dit aantal was lange tijd stabiel rond 27-28 procent, maar steeg in 2021 tot 34 procent. De oorzaak hiervan zou liggen bij de maatregelen die werden getroffen voor het bestrijden van de coronapandemie. Kinderen werden hierdoor vaker slachtoffer van huiselijk geweld of geweld door naasten. “Dat bovendien 43 procent van de minderjarige slachtoffers 12 jaar of jonger was, zijn toch alarmerende vaststellingen”, aldus Creyelman, die bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de cijfers opvroeg.  “Als België toch nog zou beslissen de corona-aanpak te evalueren, mag men dit leed niet vergeten. Helaas worden de kwetsbare kinderen al te vaak vergeten in het beleid.”

40 procent van de minderjarige slachtoffers werden in het Brusselse zorgcentrum na seksueel geweld behandeld, 30 procent in Gent en 26 procent in Luik. “Niet elke provincie heeft al een zorgcentrum en de bestaande zorgcentra zijn nog te weinig bekend”, vervolgt Creyelman. “Er moeten dan ook dringend maatregelen worden genomen om de zorgcentra over alle provincies uit te rollen en hun bestaan bij het brede publiek aanzienlijk te verbeteren.”

In de loop van 2023 zou in opdracht van voormalig staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo) een campagne opgestart worden om de zorgcentra na seksueel geweld bij het brede publiek en huisartsen beter bekend te maken. “Ondertussen weten we dat woke-activiste Schlitz overheidscampagnes liever gebruikte voor eigen reclame. Toch is het belangrijk dat deze campagne er komt”, besluit Creyelman. “We moeten er alles aan doen om seksueel geweld een halt toe te roepen.”