Een vrij Europa

Een vrij Europa

Een Europa van vrije naties

De Europese Unie evolueert naar een Europese superstaat, die in toenemende mate ingrijpt in de bevoegdheden van de lidstaten en daarbij niet zelden ingaat tegen de democratische beslissingen van de Europese volkeren. Heel duidelijk wordt dit op het vlak van immigratie. De EU vaardigt bijvoorbeeld regelgeving uit die de mogelijkheden voor lidstaten om een kordaat immigratie- en inburgeringsbeleid te voeren fors beperken. Regeringen die alsnog door de bevolking gevraagde maatregelen nemen tegen immigratie worden door de EU aan de schandpaal genageld en aangepakt met procedures.

De EU kost Vlaanderen bovendien fors meer geld dan ze ons oplevert. Om een peperdure en onwerkbare euro in stand te houden, werd de EU omgevormd tot een transferunie naar Belgisch model. Naast de melkkoe van België en Wallonië wordt Vlaanderen nu ook miljardenleverancier van de EU en Zuid-Europese landen.

Vlaanderen, staat in Europa

Het Vlaams Belang wil dat de Europese Unie fundamenteel wordt hervormd. De Europese superstaat die geen respect betoont voor de democratie of de publieke opinie in de lidstaten moet plaats maken voor een confederaal Europa van vrije naties die samen hun afspraken maken. De structurele miljardenstroom van Noord- naar Zuid-Europa moet stoppen. Lidstaten moeten opnieuw hun grenzen kunnen controleren en zélf kunnen bepalen wie zich onder welke voorwaarden in het land kan vestigen. Turkije is geen Europees land en hoort dus niet thuis in de EU. Het Vlaams Belang wil uiteraard geen muren rond Vlaanderen optrekken. Onze partij ziet in een krachtige Europese samenwerking echt wel nut: een klein exportland als Vlaanderen heeft belang bij een Europese economische ruimte en onze belangen worden op mondiaal niveau beter en krachtiger collectief verdedigd. De EU is in de huidige vorm geen gezond en positief Europees project, maar staat dit integendeel eerder in de weg.