Een welvarend Vlaanderen

Welvarend Vlaanderen

Een welvarend Vlaanderen

Het spreekt voor zich dat men geen sociaal paradijs kan bouwen op een economisch kerkhof. Wie onderneemt in Vlaanderen, wordt echter geconfronteerd met verstikkende bureaucratische regels en torenhoge belastingen die het vrije initiatief eerder ontmoedigen dan bevorderen. Onze eigen ondernemingen moeten als gevolg van de globalisering bovendien opboksen tegen oneerlijke concurrentie van multinationals en buitenlandse bedrijven die minder belastingen moeten betalen, goedkoper personeel tewerkstellen en aan minder milieuregels moeten voldoen. Een recenter fenomeen is dat onze ondernemingen in eigen land voor tal van functies nog moeilijk geschikt personeel vinden. Nochtans zijn er nog honderdduizenden werklozen en zijn vooral onder niet-Europese allochtonen de werkloosheidspercentages erg hoog.

Werken en ondernemen belonen

Het Vlaams Belang wil dat de belastingdruk verlaagd wordt en bureaucratische regels worden afgeschaft zodat ondernemen en werken opnieuw aangemoedigd wordt. Onze ondernemingen moeten bovendien beschermd worden tegen oneerlijke buitenlandse concurrentie via importheffingen die de hoge milieu- en sociale kost in dit land in rekening brengen.

Een veerkrachtige arbeidsmarkt

Het Vlaams Belang wil actie om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt om het probleem van de knelpuntjobs in te vullen. Het volgen van onderwijsrichtingen die toeleiden naar jobs waarvoor men geen personeel in eigen land vindt, moet actief gestimuleerd worden, net als het ‘levenslang leren’ dat laagdrempelig kansen op herscholing moet aanbieden. Wie buiten zijn wil om werkloos wordt, moet tijdelijk een voldoende hoog vervangingsinkomen ontvangen. Er moet echter een veel kordater sanctioneringsbeleid gevoerd worden tegen steuntrekkers die liever profiteren van overheidsgeld waar anderen voor gewerkt hebben dan zelf een bijdrage te leveren.