Hans Verreyt (° 1980) was van 2004 tot 2009 voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren, en is sedert 2007 gemeenteraadslid in Boom. In 2019 werd hij tot volksvertegenwoordiger verkozen in de Kamer, waar hij zetelt in de commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen. Hij zetelt tevens in de commissie voor de naturalisaties, en is afgevaardigde in de interparlementaire Beneluxraad.