Persberichten
woensdag, 30 aug 2023

Aankondiging De Moor is erkenning dat Belgisch asielbeleid onhoudbaar is

Met haar aankondiging om (voorlopig) geen opvang meer te geven aan alleenstaande mannelijke asielzoekers, geeft staatssecretaris voor Asiel & Migratie Nicole de Moor (cd&v) volgens het Vlaams Belang zelf toe dat het huidige asielmodel onhoudbaar is. “De Moor geeft impliciet toe dat het huidige asielmodel failliet is”, zegt fractieleider Barbara Pas. “Elke structurele maatregel om de instroom in te dammen en de uitstroom te vergroten is tot op heden uitgebleven. Zolang structurele maatregelen uitblijven, zal de instroom onverminderd aanhouden en zullen er nooit genoeg opvangplaatsen zijn.”

Fedasil heeft van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor de opdracht gekregen om alleenstaande mannen niet langer toegang te geven tot de asielopvang. Normaal gezien heeft elke asielzoeker recht op onderdak en eten terwijl zijn of haar asielprocedure loopt. Het hoge aantal asielzoekers van de afgelopen jaren weegt erg op het opvangnetwerk. De laatste dagen was er een serieuze toename van het aantal gezinnen met kinderen. Zo vroegen maandag 260 mensen opvang aan bij Fedasil, waarvan 155 behoorden tot een gezin met minderjarige kinderen. De Moor wil naar eigen zeggen niet achter de feiten aanlopen en heeft beslist om alle beschikbare plaatsen voor gezinnen met kinderen voor te behouden. Op die manier wil ze vermijden dat er deze winter kinderen op straat zullen moeten slapen. 

“Hiermee doet de Moor in feite weinig anders dan impliciet erkennen dat het huidige asielmodel failliet is”, zegt Pas. “Met een kostprijs van ondertussen bijna 1 miljard euro mag dat overigens ook letterlijk genomen worden. De Moor mag dan wel beweren dat de asielinstroom ‘stabiel’ is, maar echt geruststellend is dat niet. Het gaat immers over een stabiliteit op een bijzonder hoog niveau, met name zowat het hoogste sinds de grote immigratiecrisis van 2015.”

“Nog steeds geen structurele daling van het aantal asielaanvragen”

Van een structurele daling van het aantal asielaanvragen – zoals die enkele maanden geleden naar aanleiding van de fameuze ‘asieldeal’ nog in het vooruitzicht was gesteld – is hoegenaamd geen sprake. “Dat hoeft ook niet te verbazen, aangezien zowat elke structurele maatregel om de instroom in te dammen en de uitstroom te vergroten tot op heden is uitgebleven”, aldus Pas. “Het gevolg van zo’n politiek valt vandaag nog eens af te lezen uit zowat elke asielstatistiek en het chronische tekort aan opvangplaatsen.”

Nochtans is de opvangcapaciteit de afgelopen jaren stelselmatig en drastisch uitgebreid. “Anderhalf jaar geleden telde dit land zo’n 29.500 opvangplaatsen, terwijl er dat vandaag al zo’n 35.000 zijn”, besluit Pas. “En nog blijkt het niet genoeg. Zolang structurele maatregelen uitblijven, zal de instroom onverminderd aanhouden en zullen er nooit genoeg opvangplaatsen zijn om de toestroom te herbergen. Dat is de les die vandaag – voor de zoveelste keer – moet getrokken worden.”