Persberichten
vrijdag, 15 sep 2023

Aantal asielaanvragen compleet door het dak

Het aantal asielaanvragen lag met 3.666 in augustus 23 procent hoger dan de maand ervoor. “Zelfs indien het aantal aanvragen de komende maanden ‘beperkt’ blijft, dreigen we dit jaar af te klokken op een niveau van het recordjaar 2022”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Zolang er geen ommekeer in het asiel- en immigratiebeleid komt, zal de instroom onverminderd aanhouden. Dan zullen nog eens honderden extra personeelsleden voor de immigratiediensten, duizenden extra opvangplaatsen en miljoenen extra euro’s voor het asielbudget niet volstaan.”

Uit de nieuwste cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) blijkt dat het aantal asielaanvragen compleet door het dak gaat. In augustus werden liefst 3.666 asielaanvragen geregistreerd, goed voor een stijging van niet minder dan 23 procent tegenover de maand voordien. In totaal staat de teller voor de eerste acht maanden van dit jaar al op bijna 22.000 asielaanvragen (21.977 om precies te zijn), waarmee we ons ongeveer op het niveau bevinden van vorig jaar. Toen werden in dezelfde periode 22.627 aanvragen geteld. Deze cijfers bevestigen de evolutie die zich al een tijdlang aftekent en waarvoor het Vlaams Belang al meermaals heeft gewaarschuwd. 

“Extra opvangplaatsen creëren is een nepoplossing, er zit niets anders op dan de instroom te beperken”

“De tendens is onmiskenbaar. Zelfs indien het aantal aanvragen de komende maanden ‘beperkt’ blijft tot het huidige gemiddelde van zo’n 2.750 aanvragen per maand dreigen we dit jaar met zo’n 33.000 aanvragen af te klokken op een niveau dat dicht in de buurt komt van dat van het recordjaar 2022”, zegt Van Grieken. “Het spreekt voor zich dat met zulke instroom de aanslepende asielcrisis nooit zal opgelost geraken en er nooit genoeg opvangplaatsen kunnen zijn. Extra opvangplaatsen creëren is een nepoplossing. Er zit niets anders op dan de instroom te beperken. Dat is een vaststelling waar ondertussen zelfs iemand als staatssecretaris voor Asiel en Migratie de Moor (cd&v) niet meer omheen kan, maar waar helaas geen daden aan worden gekoppeld.”

De gevolgen van het beleid van de Moor zijn voor het Vlaams Belang gekend. “Het resultaat van haar non-beleid zijn piekende asielcijfers, een chronische crisis in de opvang, een historisch hoge asielfactuur en een groeiend ongenoegen onder de bevolking”, besluit Van Grieken. “Hoe men het ook draait of keert, zolang er geen ommekeer in het asiel- en immigratiebeleid komt, zal de instroom onverminderd aanhouden. Dan zullen nog eens honderden extra personeelsleden voor de immigratiediensten, duizenden extra opvangplaatsen en miljoenen extra euro’s voor het asielbudget niet volstaan.”