Nieuws
vrijdag, 19 jan 2024

Akkoord over bankautomaten blijkt maat voor niets

Foto: iStock. Akkoord over bankautomaten blijkt maat voor niets

Hoewel de federale regering vorig jaar een akkoord sloot met de bankensector, zijn er nog steeds veel te weinig bankautomaten. “Het Batopin-project zal de doelstellingen niet waarmaken, omdat het akkoord niet wordt gerespecteerd”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Reccino Van Lommel. “De bereikbaarheid en de geografische spreiding van de geldautomaten laat sterk te wensen over. Vivaldi laat de mensen nog maar eens in de steek, omdat ze de banken vrij spel geven.”

Na de felle kritiek op de te snelle afbouw van het aantal geldautomaten, had de federale overheid in maart 2023 een akkoord gesloten met de bankensector voor een betere geografische spreiding van de bankautomaten. “Het Vlaams Belang heeft meermaals gewaarschuwd dat het akkoord nergens toe zou leiden”, aldus Van Lommel. “Er was immers geen enkele sanctie voorzien, mochten de banken hun beloften niet nakomen.” Het Kamerlid is dan ook niet verwonderd dat de Nationale Bank nu moet vaststellen dat de banken het akkoord niet uitvoeren zoals was afgesproken.

“Vivaldi biedt ons één zekerheid: dat ze de bevolking telkens weer in de kou laat staan”

"De federale regering maant de bankensector nu in een brief aan om zich aan het akkoord te houden, maar heeft geen enkele stok achter de deur", gaat Van Lommel verder. "De lijst met locaties die was overeengekomen met de Nationale Bank wordt gewoon niet gerespecteerd." Het Kamerlid benadrukt dat het akkoord niet-bindend is en in tal van uitzonderingen voorziet.  “Als de banken geen geschikte locatie vinden of als het aantal geldopvragingen te laag is, moeten de banken geen geldautomaat voorzien. Het is dan ook zeer de vraag of de beloofde extra 287 geldautomaten er uiteindelijk zullen komen.”

Via het Batopin-project zouden de vier grootbanken(KBC, Belfius, BNP Paribas Fortis en ING) het terugschroeven van de eigen bankautomaten compenseren door de uitbouw van een netwerk van gezamenlijk uitgebate geldautomaten. “De Nationale Bank had bepaald dat er in iedere gemeente minstens één geldautomaat moest zijn”, aldus nog Van Lommel. “In stedelijke gebieden zou er op maximaal twee kilometer een automaat moeten zijn; in landelijke gebieden zou dat in een straal van vijf kilometer zijn, in tussengebieden drie kilometer. Maar het is duidelijk dat men redenen zoekt om deze doelstellingen niet waar te maken.”

"Contant geld blijft voor veel mensen belangrijk en het is de taak van de overheid om de toegang ertoe te verzekeren", besluit Van Lommel. “Het is het zoveelste dossier waarin Vivaldi de mensen in de steek laat. Als er één zekerheid is die Vivaldi ons biedt, dan is het wel dat ze keer op keer de bevolking in de kou laat staan. De regering moet geen brieven naar de bankensector sturen, maar wel de toegang tot contant geld wettelijk verankeren. Waar wachten ze eigenlijk nog op? Als ze het echt menen, voegen ze de daad bij het woord."