Nieuws
maandag, 25 sep 2023

“Alle begrip voor de cipiersstaking”

Foto: Wikimedia commons. AlexandreHDI2.2020. “Alle begrip voor de cipiersstaking”

Het Vlaams Belang heeft alle begrip voor de 48 urenstaking van het gevangenispersoneel. “De toestand in de gevangenissen is onhoudbaar en de werkomstandigheden van de cipiers onaanvaardbaar”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “De overbevolking die hieraan ten grondslag ligt moet eindelijk eens worden aangepakt en dat kan enkel door het repatriëren van de vreemdelingen, en zeker van diegenen zonder verblijfsrecht in ons land.”

De staking in de gevangenissen duurt nog tot dinsdagavond en heeft ondertussen in Turnhout al tot een opstand van de gedetineerden geleid. “Een staking van cipiers leidt er onder meer toe dat de gevangenen niet meer kunnen gelucht worden”, aldus Dillen. “En dergelijke zaken vormen een extra bittere pil voor de reeds gefrustreerde gevangenen, die door de overbevolking vaak met acht verblijven in cellen voor vier personen, of gewoon op een matras op de grond moeten slapen.”

“De oververtegenwoordiging van vreemdelingen in onze gevangenissen is de oorzaak”

“Die overbevolking zorgt niet alleen voor onveiligheid binnen de gevangenismuren, waar het personeel maar al te vaak het slachtoffer van agressie wordt”, gaat Dillen verder. “Het zorgt ook voor onveiligheid buiten die muren, omdat straffen gewoonweg niet correct worden uitgevoerd.” Het Vlaams Belang zet de veiligheid van de burgers steeds op de eerste plaats en ziet daarom geen enkele heil verkorte of alternatieve straffen, waarmee vandaag de overbevolking wordt bekampt.

Voor de partij moeten niet de symptomen maar de oorzaak van de overbevolking worden aangepakt, en dat is ontegensprekelijk de oververtegenwoordiging van de vreemdelingen onder de gedetineerden. “Die criminele vreemdelingen, en zeker diegenen zonder verblijfsrecht in ons land, moeten zo snel mogelijk naar hun land van herkomst worden gerepatrieerd”, besluit Dillen. “Alleen deze ingreep kan de onleefbare toestand in de gevangenissen doen ophouden en volgende cipiersstakingen voorkomen. Helaas maakt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) nog steeds geen werk van verdragen om zo’n repatriëring versneld mogelijk te maken.”