Nieuws
maandag, 30 okt 2023

Begroting van Vandenbroucke is een lege doos

Foto: iStock. Begroting van Vandenbroucke is een lege doos

Het Vlaams Belang is, net zoals veel zorgverleners, niet te spreken over de begroting voor 2024 zoals die werd afgeklopt binnen de algemene raad van het Riziv. “Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) spreekt over een ‘booster’ voor onze gezondheidszorg, maar dat is niet meer dan een slogan”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. Het is vooral een lege doos, typerend voor het beleid van de socialisten tegenwoordig.”

“Vandenbroucke klopt zich op de borst dat de begroting voor de gezondheidszorg met 2,6 miljard euro zal toenemen”, aldus Sneppe. “Maar hiervan is reeds 1,1 miljard indexmassa. Geld dat dus moet worden gebruikt om extra kosten te dekken, zoals loonkosten van werknemers.” Het Kamerlid merkt op dat de budgetten van de gezondheidszorg jaar na jaar stijgen door de vergrijzing, duurdere behandelingen en de bevolkingsgroei, maar dat er met slechts 168,5 miljoen euro veel te weinig wordt gereserveerd voor nieuwe initiatieven. 

Artsen zijn niet te spreken over deze nieuwe begroting, en vooral over het gebrek aan respect voor het overlegmodel. In overleg met de mutualiteiten stelden ze namelijk vijf nieuwe initiatieven voor die gefinancierd moesten worden door de nieuwe Riziv-begroting. “Deze voorstellen werden grotendeels goedgekeurd door het verzekeringscomité van het Riziv”, gaat Sneppe verder. “Maar Vandenbroucke gooide alles in de vuilbak. Geen enkel voorstel werd weerhouden tijdens de algemene raad van het Riziv.”

“Eerst hoopte Vandenbroucke op een overeenkomst, en nu veegt hij ze van tafel”

Naast de artsen zijn ook vele andere zorgverstrekkers heel ontgoocheld. Zo bijvoorbeeld ook de zelfstandige vroedvrouwen. “Al jaren worden ze onderbetaald, terwijl ze een steeds belangrijkere rol opnemen in de zorg voor jonge mama’s en pas geboren baby’tjes”, aldus nog Sneppe. “Op het verzekeringscomité was men daarom dan ook overeengekomen dat een budget van 6,9 miljoen euro zou worden vrijgemaakt voor de geconventioneerde vroedvrouwen. Met dit budget zou de vergoeding van een consult postnatale zorg vijf dagen na de geboorte, stijgen van 39 naar 60 euro. Helaas werd ook dit voorstel niet weerhouden tijdens de algemene raad van het Riziv. En dat is onbegrijpelijk. Vorig jaar ondervroeg ik de minister over deze problematiek en antwoordde hij me dat hij echt hoopte dat er een overeenkomst tot stand kon komen. Maar wanneer die er eindelijk was, veegde hij ze zonder meer van tafel.”

Voor het Vlaams Belang is het heel belangrijk dat de conventietarieven correct zijn, opdat een zo groot mogelijk deel van de zorgverleners geconventioneerd blijft. Zo is 39 euro voor een consult van anderhalf uur, en dan nog verplaatsingstijd, veel te laag. “Indien meer en meer zorgverleners zich deconventioneren, zullen het in de eerste plaats de kwetsbare gezinnen zijn die hiervan het slachtoffer zijn”, besluit Sneppe.