Nieuws
zondag, 03 jul 2022

Beheersovereenkomst De Lijn zal niet voor meer reizigers zorgen

Het Vlaams Belang ziet zowel positieve als negatieve punten in de nieuwe beheersovereenkomst die de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde met de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn. “Maar deze beheersovereenkomst zal zo goed als zeker niet tot meer reizigers zal leiden”, zegt Vlaams Parlementslid Wim Verheyden. “Daarvoor is het nodig dat er eindelijk wordt geïnvesteerd in veiligheid. Bovendien zijn vrije prijsverhogingen tijdens deze crisis het laatste wat onze mensen nodig hebben.

De focus ligt op de tevredenheid van de klanten. “Door daarop in te zetten, moet De Lijn reizigers winnen”, aldus Verheyden. “De vraag is echter hoe De Lijn dit praktisch zal invullen. De laatste jaren bleek de maatschappij immers niet meteen een toonbeeld van efficiëntie en betrouwbaarheid. We houden dan ook ons hart vast bij de nieuwe rol van ‘spelverdeler van het bus- en tramvervoer’ die De Lijn toebedeeld krijgt.”

“De beheersovereenkomst zet niet in op de noodzakelijke veiligheid”

Het openbare vervoersbedrijf vroeg en kreeg meer autonomie. “Dat is op zich zeker een pluspunt. Maar we zijn voorzichtig waar het gaat over de invulling van die autonomie”, vervolgt Verheyden. “De Lijn zal, onder andere in overleg met de lokale besturen, flexibeler kunnen inspelen op het aanbod. Maar de denkpiste van De Lijn om tijdens de spits de ticketprijzen te verhogen is niet meteen een manier om meer reizigers de bus te laten nemen. Het is bovendien geen sociale maatregel tijdens deze crisis en treft de meest kwetsbaren. Het is dus ten zeerste de vraag of de kostendekkingsgraad met deze nieuwe beheersovereenkomst zal stijgen. Het feit dat er geen concreet doel is gesteld is in dat verband veelzeggend.”

Ondertussen blijft De Vlaamse regering volop inzetten op de vergroening van De Lijn. “Zo wordt het investeringsbudget met 120 miljoen euro per jaar opgetrokken”, aldus nog Verheyden. “Het is echter hoogst onzeker of de vergroeningsdoelstellingen hiermee worden gehaald. Volgens het Vlaams Belang kan vergroening, maar moeten er veel meer middelen vrijgemaakt worden om het comfort, de efficiëntie en zeker ook de veiligheid van de reizigers te garanderen.”

“Als men meer reizigers wil aantrekken dan zal men tot slot voldoende moeten inzetten op die veiligheid”, besluit Verheyden. “De overlast die vooral allochtone jongemannen de voorbije weken veroorzaakten is hiervan het levende bewijs. In de beheersovereenkomst is daarover helaas geen sprake.”