Nieuws
donderdag, 13 apr 2023

België slechtste leerling van de klas volgens IMF

Waar het Vlaams Belang al langer voor waarschuwt, wordt nu nogmaals door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bevestigd. In een nieuw rapport plaatst het IMF België helemaal achteraan het rijtje en waarschuwt het voor minstens vijf magere jaren. “Dit land stevent met Vivaldi recht op een budgettaire ramp af”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “De hoogdringendheid lijkt maar niet door te dringen.”

Het plaatje dat het IMF van de budgettaire situatie van het land schetst, is allesbehalve fraai. Volgens de internationale organisatie zal de economie tot 2028 bijna volledig stilvallen. Dat terwijl andere Europese landen wel groei zullen kennen. Het zal de begroting nog dieper in het rood duwen. 

Vandaag heeft België al het grootste begrotingstekort van de eurozone. “Wij waarschuwen al de hele legislatuur voor de gevolgen van deze dramatische begrotingscijfers”, zegt Vermeersch. “Hopelijk kan de harde analyse van het IMF de regering wakker schudden, maar ik vrees ervoor.”

“Wij waarschuwen al de hele legislatuur voor de gevolgen van deze dramatische begrotingscijfers”

Staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open Vld) interpreteert de dramatisch cijfers van het IMF als een waarschuwing. Volgens haar zal iedereen een inspanning moeten leveren. “Het is maar de vraag wat Bertrand onder ‘iedereen’ verstaat”, aldus Vermeersch. “Deze regering weigert te besparen op het politieke systeem, ontwikkelingssamenwerking en de asiel- en migratiefactuur. Integendeel er werd voor 2023 meer dan 700 miljoen euro vrijgemaakt voor asielopvang.”

Vermeersch vreest dat het uiteindelijk de burgers zullen zijn die het gelag zullen betalen. “Dit kan zo niet verder”, waarschuwt hij. “Als de situatie verder ontspoort, zal men het geld uiteindelijk zoeken bij de gezinnen en bedrijven. Dat zal ons in een vicieuze cirkel doen belanden waar we nog moeilijk uit kunnen raken.”